Więcej szacunku dla samych siebie i naszej produkcji

W tym sezonie wiele mówi się o szacunku, szacunku sadowników dla samych siebie – niekończące się kolejki na skupach, szacunku do swojej pracy – ogłoszenie o sprzedaży Gali Must po lekkim gradzie naszykowanej w karton za 0,60 zł/kg. Szacunku do wyprodukowanych przez siebie owoców – jakość jabłek sprzedawanych w marketach na terenie kraju. Niestety, jeżeli sami producenci nie mają szacunku do siebie i do wytwarzanych produktów, również konsumenci i potencjalni klienci, tego szacunku mieć nie będą... 

– Kreowanie i promowanie postaw w ramach określonych zachowań w poszczególnej branży czy w ramach danego gospodarstwa jest kluczowe. Generalnie w ten sposób możemy pokazać, jak należy zachowywać się, żeby osiągnąć sukces. I jeżeli sami nie potrafimy stworzyć wzoru do naśladowania to przynajmniej naśladujmy tych najlepszych. – mówił Łukasz Gwizdała , PPoOpP podczas spotkania w ramach projektu CoreTeam.

– Jednym z przykładów dobrych wzorców do naśladowania to jest szacunek dla siebie, szacunek dla własnej firmy, który dla konsumenta, dla naszego finalnego odbiorcy jest czytelny i on jest widziany. Jeżeli ja będę szanował i cenił własną pracę, jeżeli ja będę szanował i cenił wytworzone przez siebie produkty to i mnie uszanują i uszanują moje produkty. Myślę, że trzeba podchodzić z szacunkiem do siebie i do własnych produktów, a de facto i do klienta. I tu kluczowe jest, żeby dotrzeć do producentów: korzystajcie z tego co działa, nie trzeba odkrywać Ameryki, Ameryka jest w waszych rękach. – mówi Gwizdała.

– Zwróciłem też uwagę na taki drobny szczegół, gdzie rozmawiamy o promowaniu dobrych postaw, a w ramach dyskusji na temat pozytywnych wzorców niestety często pojawiają się negatywne komunikaty, od nich musimy uciekać, bo one ani nie budują, ani nie tworzą pozytywnego postrzegania nas, jeżeli my mamy problem z samym sobą, jeżeli mamy problem ze swoją produkcją, jeżeli mamy problem z postrzeganiem tego co jest dla nas ważne, kluczowe i jak osiągnąć sukces, no to generalnie nas też nikt nie będzie ani szanował, ani nie będzie traktował naszej pracy jako coś co gwarantuje sukces. Więcej szacunku dla samych siebie i naszej produkcji. – podsumowuje Gwizdała.

Niejednokrotnie mogliśmy czytać na zagranicznych portalach wywiady udzielane przez polskich eksporterów, którzy informowali wszem wobec, że polskie jabłka są fatalnej jakości, w myśl zasady, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. To samo próbuje się wmawiać konsumentom w Polsce, coraz trudniej kupić w popularnych sieciach handlowych jabłka przyzwoitej jakości. Brak szacunku dla siebie i swojej produkcji jest wykorzystywany przez pośredników, którzy ten deficyt zamieniają w złoto, niestety kosztem sadowników i polskich jabłek, które choć w rzeczywistości coraz lepszej jakości, nieodbiegajacej od zachodnioeurpejskich standardów, mają coraz gorszą sławę, przez niską cenę są postrzegane jako produkt drugiej kategorii...

Powiązane artykuły

Promocja, która przyniesie więcej szkody niż pożytku?

Naprawdę nie każdy musi być sadownikiem

Droga jakość

X