Kolejne insektycydy wycofywane

Po alfa-cypermetrynie, w tym roku zostanie także wycofany z praktyki rolniczej i ogrodniczej indoksakarb. 

Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 19 marca 2022 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, w skład których wchodzi substancja czynna  indoksakarb.

  • Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 19 marca 2022 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 19 czerwca 2022 r.;
  • Środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 19 marca 2022 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 19 września 2022 r.

Indoksakarb to substancja czynna z grupy oksadiazyny, której mechanizm działania polega na blokowaniu kanałów sodowych owadów (grupa IRAC 22).

W sadach insektycydy służyły do ochrony przed zwójkami liściowymi oraz owocówką jabłkóweczką , a także w uprawach warzyw kapustnych przed bielinkiem kapustnikiem, bielinkiem rzepnikiem oraz tantnisiem krzyżowiaczkiem .

Substancja występuje też w insektycydach chroniących np. rzepak ozimy przed słodyszkiem rzepakowym czy chowaczem czterozębnym oraz kukurydzy przeciw omacnicy prosowiance.

Insektycydy zwierające tę substancję czynną to m.in. Steward 30 WG, Rumo 30 WG, Sakarb 30 WG, Indoxa 30 WG, Avaunt 150 EC.

Źródło: Instytut Ogrodnictwa - PIB; gov.pl

Powiązane artykuły

Jak stosować miedź przez cały sezon?

Nowe możliwości w stosowaniu miedzi

Kaptan – płyn czy proszek? Masz wybór

X