W ciągu 10 lat powierzchnia sadów w Polsce zmniejszyła się o 11%, a plantacji jagodowych zwiększyła o 11%

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (PSR 2020), badania przeprowadzonego przez GUS w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Podstawowym celem spisu było dostarczenie informacji o strukturze gospodarstw rolnych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych polityk unijnych i krajowych. Jak zmieniła się powierzchnia sadów i plantacji w Polsce w ciągu 10 lat?

Łączna powierzchnia upraw trwałych w gospodarstwach rolnych wyniosła 380,1 tys. ha, co stanowiło 2,6% użytków rolnych w dobrej kulturze, z czego powierzchnia sadów wynosiła 355,7 tys. ha, tj. 2,4% omawianych użytków rolnych. Uprawy trwałe posiadało 165,3 tys. gospodarstw. Średnia powierzchnia upraw trwałych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne z uprawami trwałymi wynosiła 2,30 ha.

Należy podkreślić, że dominująca w powierzchni upraw trwałych powierzchnia sadów, w porównaniu do 2010 r., zmniejszyła się zaledwie o ok. 3,0% i wyniosła 355,7 tys. ha, a liczba gospodarstw użytkujących sady zmniejszyła się aż o 36,3% i wyniosła 155,9 tys.

Średnia powierzchnia sadów przypadająca na 1 gospodarstwo z sadami zwiększyła się w porównaniu do 2010 r. i wyniosła 2,28 ha (w 2010 r. – 1,50 ha). Obserwuje się wyraźne zróżnicowanie regionalne występowania upraw sadowniczych, a od 2010 r. zanotowano dalsze znaczące zmiany w strukturze obszarowej tych gospodarstw. Następuje zwiększanie upraw sadowniczych w gospodarstwach o dużym areale użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej. Nieco ponad 77% powierzchni sadów znajdowało się w gospodarstwach, które prowadziły ich uprawę na powierzchni 5 ha i więcej.

W strukturze upraw w sadach w porównaniu z rokiem 2010 zwiększył się udział plantacji krzewów owocowych o 3,6 p.proc. oraz szkółek drzew i krzewów owocowych o 2,3 p.proc., natomiast zmniejszył się udział powierzchni drzew owocowych o 6,0 p.proc.

W porównaniu do 2010 r. powierzchnia uprawy drzew owocowych w sadach zmniejszyła się o 11,1% i wyniosła 233,0 tys. ha. Powierzchnia uprawy krzewów owocowych uległa w tym okresie wzrostowi o 11,3% i wyniosła 98,8 tys. ha.

Drzewa owocowe w sadach uprawiano w 97,4 tys. gospodarstw rolnych, na powierzchni 233,0 tys. ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa sadowniczego z uprawą drzew owocowych zwiększyła się z 1,54 ha w 2010 r. do 2,39 ha w 2020 roku.

Najwięcej gospodarstw w skali kraju, które zajmowały się uprawą drzew owocowych w sadach zanotowano w województwach: mazowieckim (23,5%), lubelskim (16,5%) i świętokrzyskim (14,7%), a najmniej w województwach: opolskim (0,6%) oraz lubuskim i pomorskim (po 0,9%).

Areał uprawy krzewów owocowych w gospodarstwach rolnych wyniósł ok. 98,8 tys. ha, co stanowiło 27,8% łącznej powierzchni sadów. Krzewy owocowe w sadach uprawiało 60,2 tys. gospodarstw rolnych, a ich liczba, mimo wzrostu powierzchni uprawy krzewów owocowych w sadach, zmniejszyła się znacznie w porównaniu do 2010 r., tj. o 33,0%.

Średnia powierzchnia gospodarstwa sadowniczego z uprawą krzewów owocowych zwiększyła się z 1,00 ha w 2010 r. do 1,64 ha w 2020 r.

Szkółki drzew i krzewów owocowych uprawiano na powierzchni 24,0 tys. ha w 24,7 tys. gospodarstw rolnych. W porównaniu z rokiem 2010, liczba gospodarstw ze szkółkami wzrosła o ok. 5,0 tys., tj. o 24,6%.

źródło: Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2020 r.

Nie przegap najnowszych wiadomości

icon googleObserwuj nas w Google News

Komentarze  

+2 #1 Ekonom 2022-12-14 15:07
Mamy ich…następnych wykończyliśmy niskimi cenami i zwijają się jak roleta w burdelu…
Cytować

Powiązane artykuły

X