Powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skończyły przyjmowanie wniosków  o pomoc z tytułu przymrozków 27 września. Od tej pory trwa weryfikacja. Kiedy pojawią się pieniądze? Zapytaliśmy o to Biuro Prasowe ARiMR.

 27 września zakończone zostało przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.

– W biurach powiatowych Agencji trwa obecnie ich weryfikacja, po której nastąpi wydawanie decyzji przez kierowników biur powiatowych, a następnie wypłata środków. Ponieważ pomoc ta wydatkowana jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, środki zostaną wypłacone do 31.12.2017 r. – wyjaśnia ARiMR.

Przypominamy, że stawki pomocy wynoszą: 2000  zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70%, a kwota ta pomniejszana jest o połowę, jeśli sad nie był ubezpieczony.  W uprawach krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne, kwota pomocy wynosi natomiast 1000 zł na  1 ha.