fot.  ВЕСТИ Ставропольский край

 

W trzech rejonach Kraju Stawropolskiego (Rosja) sady i uprawy zostały uszkodzone przez grad, który wystąpił 15 kwietnia. Najbardziej dotknięte zostały tereny rejonu georgijewskiego.  Tutaj grad zniszczył łącznie 2 tysiące hektarów sadów i ozimin (200 ha sadów i 1,8 tysiąca ha ozimin).

Nieco mniej szkód powstało w rejonie kirowskim - około 1,5 tysiąca hektarów. W rejonie przedgórskim uszkodzonych jest natomiast 170 hektarów sadów i 630 hektarów ozimin. Pierwsze szacunki mówią, że łącznie grad zniszczył 35 % ogólnej produkcji roślinnej w trzech rejonach. W innych rejonach również wystąpiły gradobicia, jednak nie uszkodziły upraw.

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin