Obecnie cena wywołania wynosi 41 000 000,00 zł. Pod koniec marca było to 50 mln zł, a w listopadzie ubiegłego roku blisko 60 mln zł. 

Syndyk Masy Upadłości Grupy Sadowniczej „OWOC SANDOMIERSKI" Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy zaprasza do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa upadłego jako całości

w skład którego wchodzą:

- prawo własności nieruchomości położonych w miejscowości Bilcza 48A, stanowiących działki o nr 270/2, 270/1, 269/2, 269/5, 296/6, 269/3 o powierzchni 39 300m2 zabudowane budynkami hali produkcyjnej i budynkiem biurowym o pow. użyt. 7 055,80m2, budynkiem hali magazynowej o pow. użyt. 7 229,33m2 oraz budynkiem przetwórni owoców – produkcja soków NFC, o pow. użyt. 3 087,77m2.

- ruchomości w postaci m.in. linii technologicznych, wyposażenia produkcyjnego oraz biurowego,

- udziały w innych podmiotach,

- prawa ochronne znaków towarowych,

- należności,

z ceną netto nie niższą niż cena wywołania tj. 41 000 000,00 zł.

Oferty – z dopiskiem na kopercie OFERTA – OWOC SANDOMIERSKI - PRZEDSIĘBIORSTWO należy składać do dnia 15 lipca 2019r. do godz. 14.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03, bądź w Kancelarii Syndyka - Regulamin sprzedaży oraz Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa w załączeniu.

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin