Trwa ocena szkód powstałych po nawałnicy gradowej jaka przeszła nad Gminą Szydłów. Rolnicy mogą już składać wnioski o szacowanie strat do magistratu - termin do 20 sierpnia br.

Burmistrz Andrzej Tuz wystosował apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla poszkodowanych rolników. Pismo przekaże poseł Krzysztof Lipiec, który rano przyjechał do Szydłowa aby naocznie przekonać się o szkodach wyrządzonych w sadach.

 190808 pismo minrol

W dn. 8 sierpnia 2019 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przyjechała do Szydłowa aby naocznie przekonać się o rozmiarach strat w uprawach po wczorajszym opadzie gradu. Wojewoda obiecała, że zrobi wszystko aby sadownicy otrzymali jak największą pomoc.

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przyjechała do Szydłowa wraz z Pełnomocnikiem ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych - Dyrektorem Andrzejem Klimczakiem. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz pokazał pani Wojewodzie sady najbardziej dotknięte klęską gradu. Później odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy z udziałem około 60 sadowników. Wojewoda podkreśliła konieczność jak najszybszego sporządzenia protokołów z szacowania strat. Obiecała, że po sporządzeniu protokołu zbiorczego postara się spotkać wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapewniła także, że zrobi wszystko aby sadownicy otrzymali jak największą, możliwą do zaoferowania pomoc.

Źródło: szydlow.pl

 

 

Najnowsze komentarze