Właściciel gospodarstwa ze Starachowic zatrudniał nielegalnie obywateli Ukrainy – teraz zarówno właściciela jak i jego pracowników czekają poważne konsekwencje.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kielcach przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednym z gospodarstw rolnych w powiecie starachowickim. Podczas kontroli natrafili na 6 obywateli Ukrainy, którzy wykonywali prace przy zbiorze wiśni. Niestety pracownicy sezonowi – 2 mężczyzn i 4 kobiety w wieku od 30 do 34 lat – nie posiadali stosownych dokumentów uprawniających do wykonywania pracy w Polsce. Teraz zarówno właściciela gospodarstwa jak i jego pracowników czekają poważne konsekwencje.

W związku z nielegalnym wykonywaniem pracy wszyscy cudzoziemcy zostali zobowiązani do powrotu na Ukrainę. Na wykonanie tej decyzji administracyjnej mają 30 dni. Ponadto Komendant Placówki SG w Kielcach, objął nielegalnie pracujących cudzoziemców rocznym zakazem ponownego wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen.

Natomiast w stosunku do nieuczciwego pracodawcy sporządzony zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców grozić może mu kara grzywny nawet do 30 tys. złotych (art. 120 § 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Źródło: Karpacki Odział Straży Granicznej

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection