Gospodarstwo sadownicze na sprzedaż

 

Na sprzedaż zostało wystawione gospodarstwo sadownicze, położone w miejscowości Lipowa w gminie Opatów, w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim, o łącznym obszarze 184,42 ha. Gospodarstwo jest wycenione na 22 500 000 zł.

Miejscowość Lipowa położona jest w północno-wschodniej części gminy Opatów, w odległości około 4 km od miasta Opatów. 

W skład gospodarstwa wchodzą zabudowania z budynkami produkcyjno-usługowymi, magazynowymi, administracyjnymi, hotelem robotniczym, budynkami gospodarczymi, urządzonym terenem przyległym - utwardzonymi placami, drogami wewnętrznymi, ogrodzona z ochronnymi pasami zieleni wokół sadów.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny o podobnym sposobie zagospodarowania i użytkowania.

Teren jest uzbrojony [w granicach zabudowy] w infrastrukturę techniczną - eNN, eSN, c.o, lokalne, wodociąg, kanalizacje deszczową gminną sieć kanalizacji sanitarnej, gaz ziemny.

Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej asfaltowej poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny z drogami utwardzonymi płytami drogowymi lub tłuczniem kamiennym.

Struktura użytków rolnych:

- grunty, rolne kl I-III - stanowią 91% wszystkich gruntów w gospodarstwie z przewagą gruntów klasy II i IlI

- grunty rolne kl IVa - stanowią 5,80% wszystkich gruntów w gospodarstwie

- grunty rolne zabudowane - stanowią 2,1 wszystkich gruntów w gospodarstwie

-pozostałe grunty - lasy, nieużytki, stanowią ok 1% wszystkich gruntów.

Na 154 ha w sadzie jabłoniowym uprawiane są odmiany, jesienne, późno jesienne i zimowe nadające się do długiego przechowywania: Jonagored, Gloster, Natali Gala i Gala Must, Ligol, Szampion,Idared, Mutsu, Elise, Lobo, Golden Delicions Reinders, Rubin. Na podkładach karłowatych M9 w 95% i na podkładach półkarłowatych M26 w 5%.

Owoce przechowywane są w chłodni (zmodernizowana instalacja chłodni) z kontrolowaną atmosferą w warunkach standardowych.

Gospodarstwo to było licytowane już w styczniu bieżącego roku, o czym informowaliśmy w artykule: https://www.e-sadownictwo.pl/wiadomosci/z-kraju/7899-licytacja-gospodarstwa-sadowniczego-o-powierzchni-184-hektarow.

 

Powiązane artykuły

Czym kusimy konsumenta?

Przyspieszenie

X