Zbiory dobiegają końca, wielu sadownikom zostało już tylko posprzątanie sadów z przemysłu. Podaż surowca jest zwiększona co ma swoje odzwierciedlenie w cenie…

Cena jabłka przemysłowego spada z poziomu 56 groszy na 52-54 gorszy, w zależności od punktu skupu. O obniżce mówiło się już od kilku dni.

Podobne spadki ceny miały miejsce w tym sezonie już kilka razy i miały na celu zmotywowanie sadowników do zwiększonych dostaw jabłek.

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection