Wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Pomoc skierowana jest do gospodarstw rolnych (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu.

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu.

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca).

Okres gwarancji:

  • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy;
  • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy;
  • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis).

Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna.

Obecnie istnieje także możliwość otrzymania dopłaty w wysokości 2% do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją.

Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-splaty-kredytu-z-funduszu-gwarancji-rolnych/.

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection