Coraz częściej mówi się o nasileniu ekstremalnych zjawisk klimatycznych na świecie, a w Europie ma to swój rzeczywisty wymiar w postaci obfitych opadów uniemożliwiających prawidłową ochronę sadów lub zapylenie oraz mrozów,  zarówno zimowych jak i wiosennych przymrozków.
 
Przykładem niech będzie Francja. Tegoroczne deszcze w kwietniu i dość niskie temperatury spowodowały obniżenie jakości pyłku i słabe zapylenie jabłoni. W wielu rejonach bez uprzedniego przerzedzania zapowiada się 50-procentowy urodzaj. Dodatkowo 17 kwietnia 2012 roku, czyli pod koniec kwitnienia, wystąpiły przymrozki nocne w niektórych częściach Francji. Wystąpiły one nagle około 4 godziny nad ranem. Obniżenie temperatury wynosiło –2,4oC, ale spowodowało pogorszenie jakości owoców lub stratę plonu w 40–80% w zależności od odmiany. Owoce mogą być ordzawione lub zniekształcone, a zatem niekonsumpcyjne.
 
Mniejsze zbiory jabłoni spodziewane są także w Holandii, Belgii, Niemczech oraz Włoszech.
 
Źródło: BM, „Moins de pommes en Europe”, Reussir Fruit & Legumes, nr 318, 2012, s. 8
 

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection