Czeskie Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło zakaz stosowania glifosatu. Zgodnie z komunikatami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa, zakaz dotyczy użycia glifosatu jako środka chwastobójczego w uprawach, których płody przeznaczone są do spożycia, a także w celu suszenia roślin przed zbiorem. 

Powszechny zakaz stosowania tej substancji wprowadzono, mimo presji czeskich rolników, którzy alarmowali, że wpłynie on na znaczne podwyższenie kosztów produkcji, co może również doprowadzić do podwyżki cen płodów rolnych. 

W efekcie, zakaz obowiązujący od 1 stycznia 2019 wyklucza możliwość użycia glifosatu jako herbicydu, a także do desykacji kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Ministerstwo apeluje też, aby zmniejszono użycie tej substancji w przypadku utrzymania terenów podmiejskich – zaleca się, aby glifosat nie był nadużywany.

Ministerstwo podaje również, że użycie pestycydów przez czeskich rolników już maleje. W ciągu ostatnich sześciu zmniejszyło się ogółem o 7,1%. W przypadku samego glifosatu, w 2013 roku  zużyto 935 tysięcy litrów, a w 2017 roku 750 tysięcy litrów.

 

Źródło: eagri.cz, fot.pixabay

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia