Zbiory gruszek w Serbii w tym roku ze względu na niesprzyjającą pogodę będą opóźnione o 10-15 dni, niektóre odmiany będą nadawały się do zbioru w połowie sierpnia, inne dopiero pod koniec miesiąca. Dlatego Prezes Stowarzyszenia Sadowników Republiki Serbskiej Dragoja Dojčinović wystosował apel do producentów i kupców gruszek, by nie zrywali i nie kupowali owoców jeszcze niedojrzałych, które pojawią się na rynku przedwcześnie.

– To niewiarygodne, że na niektórych targowiskach są nawet owoce odmiany Santa Maria, które są jeszcze całkowicie zielone, dlatego kupujący – od osób indywidualnych po centra handlowe – obniżają później cenę zakupu tego gatunku owoców, gdy są one w pełni dojrzałe. Wzywam wszystkich producentów owoców, aby nie zrywali niedojrzałych owoców, ponieważ takie zachowanie wyrządza ogromne szkody  – mówi Dojčinović. Dodaje, że nie będzie dobrej sprzedaży niedojrzałych owoców, a później kupujący będą kształtować niższe ceny i sytuacja ta powtarza się prawie co rok.

W celu ograniczenia przyszłych problemów producentów Stowarzyszenie Sadowników RS na początku sierpnia ogłosi ceny, poniżej których producenci nie powinni sprzedawać owoców. Na razie wiadomo, że w zależności od odmiany, cena minimalna dla jabłek klasy pierwszej będzie wynosiła 0,70-0,80 km/ kg, czyli 1,57-1,80 zł/kg i 1,00-1,30 km/ kg, czyli 2,25-2,92 zł/ kg dla gruszek klasy pierwszej.

Stowarzyszenie apeluje do sadowników, aby byli solidarni i nie obniżali cen poniżej zalecanych, bo w ten sposób stawiają większość producentów w trudnej sytuacji. Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, że plony są znacznie mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim. Z powodu mrozu, który miał miejsce w kwietniu zbiory jabłek będą niższe o co najmniej 50%, gruszek o 60%, a śliwek i brzoskwiń nawet o 90%.

Czytaj także: https://www.e-sadownictwo.pl/wiadomosci/z-kraju/8754-sprzedaz-niedojrzalych-owocow-sie-nie-oplaca

Żródło: agroklub.rs 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection