Preparat lub substancja czynna

Nie wolno mieszać

Uwagi

Alliette WG

Z nawozami dolistnymi!

Stosować oddzielnie! Dodać zwilżacz!

Confidor

Z olejami mineralnymi i nawozami!

Stosować oddzielnie! Zawiera zwilżacz!

Ethrel; Agrostym

Z siarczanem magnezu, Regalisem i wszystkimi hormonami roślinnymi!

 

Pirimor/Agro Pirymicarb

 

Dodać zwilżacz!

Bellis

 

Zawiera zwilżacz!

Berelex

Fungicydy; insektycydy

Stosować oddzielnie! Duża dawka wody!

Berelex GA4+7: Gibb Plus;Novagib;

Regalis; etefon; benzyloadenina;

Co najmniej 4 dni przerwy!

Captan

Dodyna; Olej mineralny; Glinka kaolinowa;

 

Mancozeb

Dodyna; Olej mineralny; Glinka kaolinowa;

 

Calypso

Stosować oddzielnie! Dodać zwilżacz! Duża dawka wody!

Decis EC

 

 

Delan WG

Po kwitnieniu w czasie wilgotnej pogody nie mieszać z nawozami dolistnymi!

 

Dimilin WP

 

 

Envidor

Stosować oddzielnie! Duża dawka wody!

Flint Plus; Discus; Zato

 

 

Pomonit

Regalis; Gibereliny

Co najmniej 4 dni przerwy!

Mospilan

Olej mineralny; Z nawozami dolistnymi!

 

Horizon

 

 

Insegar 25 WG

 

 

Preparaty siarkowe

Dodyna; Olej mineralny;

 

Nimrod

 

 

Nissorun

Stosować oddzielnie! Dodać zwilżacz! Duża dawka wody!

Olej parafinowy

Dodyna; Kaptan; Mancozeb; Siarka

Stosować oddzielnie! Duża dawka wody!

Polyram

Dodyna; Olej mineralny;

Można mieszać z ATS

Runner

 

 

Chorus; Mythos

 

 

Score

Dodyna;

Duża dawka wody! Pow. 120C.

Steward

Dodyna;

 

Switch

 

 

Syllit/Carpene

Kaptan; Mancozeb; Siarka; Miedź; Olej mineralny; Insegar; Score; Steward; nawozy cynkowe;

Bardzo słabo się miesza!

Teppeki;

 

 

Thiram Granuflo

 

 

Vertimec; Vertigo; Acaramik

Stosować oddzielnie! Dodać zwilżacz! Duża dawka wody!

Movento SC

 

Dodać zwilżacz! Duża dawka wody!

 

Mieszanie nawozów dolistnych

Chlorek wapnia

Nie mieszać!

Z borowymi nawozami dolistnymi;

Chlorek wapnia

Nie mieszać!

Z manganowymi nawozami dolistnymi

Ethrel; Agrostym

Nie mieszać!

Z siarczanem magnezu; Regalisem; regulatorami wzrostu

Nawozy manganowe

Nie mieszać!

Z Ethrelem, Agrostymem, Insegarem

Wuxal wapniowy; Insol Ca; foliq Calmax

Nie mieszać!

Z Delanem i Ventopem

Wuxal wapniowy; Insol Ca; foliq Calmax

Nie mieszać!

Z manganowymi nawozami dolistnymi

Regalis

Nie mieszać!

Z Ethrelem, Agrostymem, giberelinami; wapniowymi nawozami dolistnymi;

Wapniowe nawozy dolistne

Nie mieszać!

Z Regalisem i fosforowymi nawozami dolistnymi;

Siarczan magnezu

Nie mieszać!

Z fosforowymi nawozami dolistnymi;

Saletra magnezowa

Nie mieszać!

Z fosforowymi nawozami dolistnymi;

MKP (fosforan jedno potasowy

Nie mieszać!

Z siarczanem magnezu;

Filocal

Nie mieszać!

Z Regalisem, ATS-em, olejem parafinowym; dolistnymi nawozami wapniowymi i fosforowymi; Calypso; Mospilanem, Confidorem, Teppeki, Vertimekiem, Acaramikiem, Vertigo, Movento.

Źrodło: Spotkanie Grupy Doradztwa Celowego - wskazówki na 2-4 tygodnie po  kwitnieniu z dnia 25-29.05.2011r.,  Sandomierz, dnia 23.05.2011 roku.                                           

Opracowanie: Adam Fura
 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection