×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 71.

SKS - System Komunikatów Sadowniczych, to zbiór zaleceń agrotechnicznych przygotowywanych przez
doradców z FRUITAKADEMI przy współpracy z Zakładem Ochrony Roślin Instytutu Sadownictwa i
Kwiaciarstwa im Szczepana Pieniążka w Skierniewicach oraz z holenderską firmą doradczą FruitConsult.
Program realizowany przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra
Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.
System jest finansowany przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka
 

1. Parch jabłoni
Obecnie drastycznie zmniejszył się już poziom zarodników workowych. Prawdopodobnie najbliższe opady zakończą w rejonie południowej i centralnej Polski wysiewy askospor w obecnym sezonie. W rejonach na północ od linii Kutno-Sochaczew wysiewy mogą przeciągnąć się do kolejnych opadów. W chwili obecnej, w wielu sadach
oprócz zarodników workowych, występują również zarodniki konidialne. Należy pamiętać, że zarodniki te stanowią w chwili obecnej o wiele większe zagrożenie dla jabłoni.
· Poziom ich o wiele przewyższa poziom zarodników workowych
· Są o wiele bliżej wrażliwych tkanek drzewa, nie muszą wydostawać się z otoczni
· Do infekcji wystarczy rosa lub mgła
· Infekcje zachodzą o wiele łatwiej
· Ich ilość jest praktycznie nieograniczona
Występujące w ostatnich dniach opady doprowadziły do minimalnych wysiewów zarodników
workowych, a występujące po opadach zwilżenie doprowadziło do bardzo słabej infekcji.
Jedynie w rejonie Częstochowy wysiewy były znacznie intensywniejsze a infekcja silniejsza.
Niestety w przypadku obecności w koronie drzew plam parcha, a więc i zarodników
konidialnych, prawdopodobieństwo silniejszej infekcji może być dużo większe.

ZALECENIA:
· W przypadku, braku plam w koronie, można wykonać jeszcze jeden (ostatni) zabieg
produktem zapobiegawczym.
· W przypadku istniejących, zarodnikujących plam, do czasu trwania wzrostu pędów, należy nadal kontynuować zabiegi zapobiegawcze. Zabiegi wykonujemy w odstępach
co 7 dni. W sytuacji zagrożenia opadami, bądź utrzymującej się ciągłej wilgoci odstępy powinny wynosić 5 dni. W sytuacji widocznych plam powinniśmy unikać produktów o podwyższonym ryzyku wystąpienia odporności: triazole, dodyna, strobiluryny, anilinipitymidyny. Proces wyniszczania plam tak bardzo popularny w naszym kraju mało kiedy przynosi pozytywne efekty w postaci zniszczenia plam. Niesie on jednocześnie ze sobą olbrzymie ryzyko selekcji ras odpornych parcha jabłoni.

2. Owocówna jabłkóweczka
W chwili obecnej, w rejonie centralnej i południowej Polski, obserwuje się fazę wzmożonego lotu motyli owocówki jabłkóweczki. Ze względu na ryzyko wydłużonego okresu zwalczania, już na etapie masowego lotu motyli zachęcamy do wykonywania pierwszych zabiegów przeciwko temu szkodnikowi. W chwili obecnej na wymienionym obszarze poleca się wykonanie zabiegu jednym z poniższych produktów:
· Steward 0,2 kg/ha
· Runner 240 SC 0,4 l/ha
·
3. Nasionnica trześniówka
Z chwilą poprawy pogody, zalecamy wykonanie zabiegów przeciwko nasionnicy trześniówce. Obecnie obserwuje się coraz większe zagrożenie ze strony tego szkodnika.
Dlatego należy liczyć się z koniecznością wykonania w obecnym sezonie co najmniej trzech zabiegów ochronnych.
Zalecany preparat:
· Calypso 480 SC 0,1 l/ha
· Mospilan 20 SP 0,125kg/ha
· Produkt z grupy pyretroidów
·
4. Ochrona przed ordzawianiem
W okresie intensywnych podziałów komórkowych (od pierwszego do 6 tygodnia po kwitnieniu) młode owoce mogą ulec ordzawianiu.
Wpływ na to zjawisko mają różne czynniki:
· stres spowodowanemu suszą (konieczne są kontrole!)
· intensywny wzrost zawiązków po okresach chłodów. Jeśli dni są ciepłe i długo utrzymuje się wysoka wilgotność (także gdy noce obfitują w rosę) owoce co najmniej raz
w tygodniu powinny zostać opryskane fungicydem kontaktowym. W ekstremalnych warunkach (> 26° C i wilgotne noce), konieczne są jeszcze bardziej intensywne zabiegi. Dotyczy to zarówno jabłoni, jak i grusz.
· Należy zapobiegać pojawieniu się szpecieli (szczególnie w dwu- i trzyletnich kwaterach jabłoni).
Możemy jednocześnie stosować na jabłoniach GA 4/7. Na odmianach podatnych na ordzawianie oraz na odmianach/kwaterach o względnie małych liściach, polecane są zabiegi GA 4/7 przy zmianach pogody, gdy po okresie chłodu robi się ponownie ciepło. Pierwszego ciepłego dnia zalecamy aplikacje w dawce 0,5 litra GA 4/7 na hektar. Stosowanie GA 4/7  przeciwko ordzawianiu jest skuteczne tylko, gdy temperatura przekracza 18° C

UWAGA: GA4/7 można mieszać z fungicydami i nawozami dolistnymi za wyjątkiem preparatu Regalis oraz nawozów zawierających Bor

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection