EricvanderHoefGrusze i jabłonie mają inne potrzeby nawozowe, wynikające m.in. z ich fizjologii. O najwazniejszych sprawach w nawożeniu tych drzew mówił Eric van der Hoef (Fruit Consult) w trakcie 5. Międzynarodowej Konferencji Nawożeniwej w Warce.

Korzenie grusz sięgają głęniej w profilu glebowym niż korzenie jabłoni, a to oznacza, że muszą pobierać składniki z warstwy mniej zasobnej w pierwiastki, Ten czynnik będzie mieć wpływ na nawożenie gruszy (posypowe, fertygacja), natomiast w dokarmianiu dolistnym trzeba uwzględnić m.in to, że w trakcie kwitnienia gruszy (w przeciwieństwie do jabłoni) jest bardzo mało rozwiniętych liści, zaopatrujących kwiaty i zawiązki w asymilaty (mała powierzchnia do pobrania nawozów dolistnych). Drzewa gruszy są wrażliwe na niedobór azotu, żelaza, boru, miedzi, a także potasu. Są natomiast mniej wrażliwe od jabłoni pod względem niedoborów magnezu czy wapnia.

Nawożąc grusze trzeba mieć na uwadze, aby zapwnić więcej potasu i azotu, a także nie wolno zapomnieć o cynku (wpływ na jakość pąków) oraz o fosforze (wpływ na długość owoców). W marcu należy podać 50-60 kg N/ha (250 kg saletry amonowej 27% N). Wpłynie to na podstawowy kolor zielony gruszek oraz na długość ‘szyjki’ owoców. Należy utrzymać wyższą zawartość potasu w glebie oraz zadbać o nawodnienie sadu. Wszelkie zabiegi prowadzone w sadzie gruszowym w okresie kwitninia i podziałów komórkowych zawiązków powinny być ostrzożne, gdyż w tym okresie lisćie są bardzo podatne na uszkodzenia, na co drzewa są wrażliwe. W sezonie zagrożeniem dla stanu liści mogą być opady gradu, opryski preparatami z Cu, ATS, a także zbyt wysokie dawki nawozów (należy ostrożnie stosować KNO3).

W przypadku dokarmiania dolistnego po zbiorach – należy pamiętać o nawozach z cynkiem, borem oraz mocznikiem; przed kwitnieniem i w trakcie – stosuje się mocznik (4-5 kg), dwukrotnie wykonuje się opryski nawozem z borem; po kwitnieniu stosuje się mocznik lub aminokwasy (wielkość zawiązków 8-12 mm), a także kombinacje fosforu i potasu; w czerwcu podajemy cynk. Jeśli zbyt silnie dokarmiamy drzewa mogą zbyt dużo zawiązac owoców, a to może rodzić problem z dodatkowymi kosztami na ręczne przerzedzanie.

Podstawą do określenia programu nawożenia w sadzie gruszowym będzie analiza liści. Wczesne próbki pobiera się w połowie czerwca, są to najstarsze liście z pędów owocujących (1 lub 2 liście od nasady pędu), położonych blisko owoców, pędów które zakończyły wzrost. Analiza ta pozwoli określić potrzeby względem dokarmiania dolistnego drzew azotem, fosforem, magnezem, mikroelementami. Późne próbki liści pobierane są na pocztku sierpnia, są to 2-3 liście z nasady pędów. Analiza pozwala określić potrzeby drzew odnośnie potasu, a także służy do kokrety zawartości manganu, cynku, fosforu.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection