Okres wypłaty zasiłków opiekuńczych dla rolników został wydłużony do 12 lipca br.

Zasiłki opiekuńcze będą wypłacane przez okres na jaki zostały zamknięte placówki zapewniające opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub nianię albo podmiot zatrudniający dziennych opiekunów, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, a także w przypadku podjęcia przez uprawnionych rodziców lub opiekunów decyzji o nie korzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki,  jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania Covid-19, ogłoszone 26 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 749).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 29 czerwca 2020 r.

fot. pixabay

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection