Zmiany w systemie ubezpieczenia społecznego rolników od 1 stycznia 2013 r. 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637), która stopniowo podwyższa wiek emerytalny, aż do osiągnięcia docelowo 67…Czytaj więcej: Zmiany w systemie ubezpieczenia społecznego rolników od 1 stycznia 2013 r. Dodaj komentarz

W dyskusji „Okrągłego stołu” na rzecz zrównoważonego rolnictwa nie można było pominąć upraw ekologicznych. Czy w Polsce jest jednak tak naprawdę o czym mówić? W 2011 r. było ok. 21 tys. gospodarstw ekologicznych na ok. 600 tys. ha. Niestety większość stanowią łąki. Mamy mniej niż 300 przetwórni, co też wpływa na ilość produktów, którymi…Czytaj więcej: Co nam daje ekologiczne rolnictwo? Dodaj komentarz

Polscy rolnicy mogą stracić 1,2 mld euro dopłat bezpośrednich w wyniku cięć w unijnym budżecie. Z całej Wspólnej Polityki Rolnej, według obecnych propozycji, ma zniknąć 25 mld euro. Jednak zdaniem Marka Sawickiego, byłego ministra rolnictwa, sama wysokość puli pieniędzy, jaka trafi do naszych gospodarzy, nie jest najważniejsza. Istotniejsze jest…Czytaj więcej: Czy polscy rolnicy stracą? Dodaj komentarz

Kampanie reklamowe preparatów witaminowych niektórych utwierdzają w przekonaniu, że ludzki organizm nie może prawidłowo funkcjonować bez syntetycznych wspomagaczy. Sprzedaż suplementów diety wzrasta, gdy spada temperatura za oknem i coraz częstsze stają się infekcje. Rzeczywiście preparaty witaminowe zawierają składniki niezbędne dla dobrego…Czytaj więcej: Tabletki zastąpią owoce? Dodaj komentarz

W 2011 r. przeciętny koszt nabycia 1 ha ziemi rolnej wyniósł 19 989,8 zł. W ciągu roku ceny wzrosły o ok. 10,8%, tj. ok. 1,95 tys. zł/ha (rok wcześniej wzrost wynosił 5,9%).  W minionym roku najbardziej zdrożały grunty dobre (10,9 % r/r, śr. cena- 23 896 zł/ha), najmniej średnie (10,3 % r/r, śr. cena- 20 793 zł/ha). Najdroższe pozostają grunty…Czytaj więcej: Wzrost cen gruntów rolnych Dodaj komentarz

Dyskusja nad budżetem Unii Europejskiej i kształtem Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie 2014–2020 wchodzi w ostatnią fazę. Polska bierze w niej aktywny udział, o czym informował na konferencjach prasowych (25 i 26 października) Stanisław Kalemba, minister rolnictwa i rozwoju wsi.Główny nacisk położony jest na wyrównanie płatności bezpośrednich:…Czytaj więcej: Rolnictwo jutra w perspektywie nowego budżetu UE Dodaj komentarz

– Polskie rolnictwo rozwija się bardzo szybko. W tej chwili nie ustępujemy już w wielu aspektach rolnictwu w państwach Europy Zachodniej – uważa Sławomir Dudziak, dyrektor sprzedaży Agro w Europejskim Funduszu Leasingowym. Mimo że 2/3 rolników deklaruje, że warunki do prowadzenia działalności rolniczej w kraju są trudne, to nie mają większych…Czytaj więcej: Duża sprzedaż maszyn w Polsce Dodaj komentarz

Na temat szans i zagrożeń sektora rolno-spożywczego, w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020, dyskutowano w Jachrance podczas siódmej Agrokonferencji. W pierwszej części konferencji wziął udział minister Stanisław Kalemba, który podkreślił rolę sektora dla rozwoju i stabilności gospodarki w ogóle. – W trudnych czasach rolnictwo może…Czytaj więcej: Agrokonferencja BGŻ Dodaj komentarz

Polska wysycha. Już drugi rok z rzędu na początku jesieni gwałtownie maleje liczba opadów. – To spowodowało obniżenie się poziomu wód gruntowych. Są to przesłanki świadczące o suszy – alarmuje Michał Kowalewski, klimatolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Taka sytuacja utrzymywała się przez ponad miesiąc.  – Susza atmosferyczna,…Czytaj więcej: Tegoroczna jesień bardziej sucha niż przed laty Dodaj komentarz

- Zreformowany KRUS będzie lepiej dystrybuował środki finansowe. Dotrą one głównie do tych rolników, którzy rzeczywiście takiego ubezpieczenia potrzebują - mówi Agencji Informacyjnej Newseria prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Wygląda jednak na to, że rewolucji w reformowaniu KRUS-u nie będzie. Zmiany, które szykuje rząd zmierzają jednak do tego by…Czytaj więcej: Zreformowany KRUS to KRUS sprawiedliwy Dodaj komentarz

 

czysty owoc370

Ostatnie ogłoszenia