Skuteczna ochrona grusz i czereśni przed chorobami grzybowymi

Podobnie jak wszelkie inne uprawy, również uprawy małoobszarowe roślin sadowniczych takich jak czereśnia czy grusza podatne są na niekorzystny wpływ wielu czynników abiotycznych i biotycznych takich jak choroby, szkodniki czy chwasty, a ich uprawa bez odpowiedniej ochrony chemicznej nie zawsze jest możliwa. Pomimo tego, że polecane są metody niechemiczne, minimalizujące ich zużycie, czasem pojawia się konieczność użycia takich środków.

Warto zauważyć, że lista chemicznych środków ochrony roślin i substancji czynnych zarejestrowanych do ochrony roślin małoobszarowych nie jest zbyt długa. Sytuacja na rynku środków ochrony roślin do stosowania w uprawach małoobszarowych zmienia się jednak stopniowo, rozszerzając się. Tym samym zwiększa się areał upraw małoobszarowych, na których często obecne są choroby grzybowe wymagające użycia fungicydów.

Wybierz TORES 250 EC – zaufaj skutecznemu środkowi grzybobójczemu

Środek grzybobójczy, jakim jest TORES 250 EC znajduje się już od lutego 2019 roku na liście środków ochrony roślin do stosowania w uprawach małoobszarowych. Po środek ren szczególnie chętnie sięgają sadownicy borykający się z parchem jabłoni czy plantatorzy wiśni, dla których problemem jest drobna plamistość liści drzew pestkowych. Środek ten doskonale sprawdził się również jako skuteczna broń w walce z najgroźniejszymi chorobami rzepaku ozimego tj. czernią krzyżową i zgnilizną twardzikową.

Ponadto środek ten można stosować w takich uprawach jak: grusza, czereśnia, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, salsefia, burak ćwikłowy, chrzan, rzodkiew, topinambur, rzepa, brukiew, pasternak czy róża uprawiana w polu. Wszystkie wymienione rośliny uprawiane na małych obszarach zakwalifikowane są do upraw małoobszarowych i nie są powszechnie uprawiane w Polsce.

TORES 250 EC posiada działanie zarówno zapobiegawcze jak i interwencyjne oraz wyniszczające choroby, które zdążyły się w roślinach rozwinąć. Jest on bardzo szybko pobierany przez liście opryskiwanych roślin, a następnie równomiernie w nich rozprowadzany. Przemieszcza się on w roślinach systemicznie, co oznacza, że wnika głęboko w tkankę roślin i oddziałuje na poszczególne ich układy, zapewniające długie działanie zapobiegawcze i lecznicze, aż do 120 godzin po infekcji.

Środek ten występuje w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zawiera w składzie substancję czynną difenokonazol, związek z grupy triazoli, w ilości 250 gram na 1 litr produktu. Każdy użytkownik powinien pamiętać, że stosuje się go wyłącznie w temperaturze powietrza przekraczającej 12°C, gdyż tylko w takich warunkach można będzie uzyskać maksymalną skuteczność w zwalczaniu chorób. Im niższa temperatura tym wolniejszy jest przebieg procesów fizjologicznych zachodzących w komórce rośliny i tym samym obniża się skuteczność wybranego produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

AUTOR: Synthos AGRO      

Powiązane artykuły

X