– Niezmiernie ważne w walce z chwastami na plantacjach truskawek jest wykonanie zabiegu zwalczającego na początku wegetacji. Wówczas, kiedy liście nie osłaniają jeszcze gleby, preparaty mają większą szansę na przedostanie się do systemu korzeniowego chwastów – mówi Pan Zieliński, doradca sadowniczy Biocont.

 – Na chwasty dwuliścienne można zastosować środek Beetup Trio 180EC w dawkach dzielonych 2 x 2L/ha. Jeśli ktoś ma truskawki osłonięte agrowłókniną, można je odkryć i wykonać pierwszy zabieg.  Oprysk najlepiej wykonać po południu, w temperaturze 15-18 stopni. Kolejny zabiegi należy wykonywać po 7-10 dniach od poprzedniego.  Po pierwszym zabiegu należy obserwować plantacje, czy nie zachodzą niekorzystne zmiany na liściach. Niektóre odmiany deserowe są wrażliwe na ten herbicyd np. odmiana Alba. Kilka dni po oprysku pojawiają się nekrotyczne plamy na liściach, nie mają one jednak wpływu na kondycję plantacji, ponieważ objawy po kilku tygodniach ustępują. Środek można bezpiecznie stosować na odmianach np. Marmolada, Roxana. Na innych odmianach należy obserwować rośliny po pierwszym zabiegu. W przypadku odmian pochodzącym od Elsanty, poleca wykonanie wcześniejszej próby, ażeby uniknąć fitotoksyczności.

Na chwasty jednoliścienne można stosować np. Fusilade Forte 150EC w dawce 0,3 – 2,5l/ha. – Sugerowałbym użycie niższych dawek, ponieważ chwasty są młode. Dawki należy uzależniać także oraz rodzaju chwastów i stopnia zachwaszczenia, jaki obserwowaliśmy w poprzednim roku . Można również zastosować środek Devrinol w dawce 2-6l/ha, należy go wymieszać z glebą np. glebogryzarką. – Środek, który wcześniej był godny polecenia w przypadku zwalczania chwastów na nowo założonych i jednorocznych plantacjach – Venzar, stracił rejestrację w uprawie truskawek – przypomina Pan Zieliński. 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.