Na kongresie Prognosfruit w Warszawie podano pierwsze prognozy zbiorów jabłek na świecie. Polska pozostaje największym producentem jabłek w UE. W 2018 roku Polacy zbiorą 4,5 mln ton, co oznacza 23% wzrost w porówaniu do średniej z 3 ostatnich lat. 

Podczas odbywającego się w Warszawie w dniach 8 – 10 sierpnia kongresu Prognosfruit podano prognozy dotyczące światowych zbiorów jabłek i gruszek w 2018 roku. Jak poinformował Philippe Binard (WAPA), tegoroczna produkcja jabłek w krajach UE wyniesie 12,611 mln ton, co oznacza 36% wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem oraz 13% wzrost w kontekście średniej z ostatnich 3 lat (2017, 2016, 2015).

Największym producentem jabłek w Europie pozostaje Polska, która odnotowała kolejny wzrost w produkcji. Prognoza wskazuje na 4,480 mln ton. Jest to 23% więcej niż średnia z ostatnich 3 lat. Drugim producentem pod względem zbiorów w Europie są Włochy, które w 2018 wyprodukują 2,2  mln ton, co w przypadku tego kraju oznacza 5% zwyżkę w porównaniu do średniej z 3 ostatnich lat. Na 3 miejscu pod względem produkcji jest Francja, która wyprodukuje 1,502 mln ton. Jest to jednak 2% spadek w zestawieniu z średnią z lat 2017-15. Na 4 miejscu są Niemcy z produkcją 990 tys. ton. Jest to 14% niż średnia z  lat 2017, 2016, 2015.

Jeśli chodzi o wielkość produkcji pod względem odmian, najwięcej w krajach UE28 wyprodukujemy odmiany Golden Delicious – będzie to 2,347 mln, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu do ubiegłego roku oraz 3% więcej w zestawieniu z średnią trzyletnią. Druga w klasyfikacji pod względem wielkości produkcji jest Gala, UE dostarczy  jej 1,457 mln ton (więcej o 15% w porównaniu do 2017 ora 10% więcej niż średnia z ostatnich trzech lat). Trzecie miejsce zajmuje Idared – 1,148 mln ton, a jest to 83% wzrost w porównaniu do ubiegłego roku oraz 23% w porównaniu do średniej z lat 2017-15.

Warto zauważyć, że wciąż wzrasta produkcja odmiany Red Jonaprince – w tym roku będzie go więcej o 210% w porównaniu z 2017 oraz aż o 183% więcej w zestawieniu z średnią trzyletnią (w krajach UE wyprodukujemy go 353 tys. ton). Znaczący wzrost odnotowuje także produkcja Pinovy – 63% więcej w porównaniu do ubiegłego roku.  Nadal wzrasta produkcja Idareda (w tym roku produkcja wzrośnie o 27% porównując do średniej z ostatnich trzech lat).

W prezentacji bardzo dużo miejsca poświęcono rekordowo dużej produkcji jabłek w Polsce, która wyniesie 4,480 mln ton. Podczas obrad okrągłego stołu wielokrotnie padało pytanie, co nasz kraj zamierza zrobić z taką podażą.

Najwięcej wyprodukujemy Idareda – będzie to o 27% więcej niż średnia z ostatnich 3 lat. Druga pod względem produkcji będzie odmiana Szampion – 550 tyś ton, co oznacza 19% wzrost produkcji w ciągu ostatnich trzech lat.  Na trzecim miejscu jest odmiana Jonagored. Dostarczymy na rynek 400 tys. ton, czyli 60% więcej niż w roku ubiegłym i o 28% więcej w porównaniu do średniej z ostatnich trzech  lat. Czwarte miejsce zajmuje Golden Delicious, a na piątym jest Gala. Szóste miejsce pod względem wielkości produkcji w naszym kraju zajęła odmiana Ligol.