Annual World Economic Forum w Davos w Szwajcarii to prestiżowe spotkanie ekonomistów i okazja, aby w gronie decydentów przedyskutować problemy współczesnego świata. Głowy państw widzą problemy w szerszej perspektywie niż zwykli obywatele. W tym roku obrady zakończyły się między innymi stwierdzeniem, że niedostatki infrastruktury transportowej są przeszkodą rozwoju i hamują wzrost gospodarczy.

Patrząc globalnie na łańcuch dostaw, transport i komunikacja (widziane jako infrastruktura techniczna, ale także kontrola granic, formalności celne, zła koordynacja między krajami, różnorodność przepisów szczegółowych, lokalne uwarunkowania oraz nie najlepszy stan dróg w niektórych obszarach) odbijają się na wielkości wymiany handlowej.  Poprawa w tym zakresie powinna spowodować wzrost obrotów oraz rozwój gospodarczy i społeczny.

Jeśli każdy kraj usunie/ograniczy bariery dla niego charakterystyczne, jak zła infrastruktura, nienowoczesne rozwiązania, usprawnieni standaryzację, uprości procedury, to przepływ towarów, technologii będzie szybszy i łatwiejszy. Ogólne ustalenia z Davos dotyczą także handlu owocami… Co w Polsce w pierwszym rzędzie należałoby zrobić dla poprawy wymiany handlowej w branży owocowo-warzywnej? Czekamy na komentarze...


Źródło: fruchtportal.de

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection