Asahi SL – różne etykiety

Na rynku znajduje się regulator wzrostu Asahi SL z dwiema etykietami o różnym zakresie działania. Przed zastosowaniem tego preparatu należy dokładnie zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.  Asahi SL jest to stymulator wzrostu i plonowania...

Zapylenie, zawiązanie - co zrobić aby było dobre?

Okres kwitnienia przesądza niejednokrotnie o wielkości plonu. Co zrobić, aby zawiązanie było jak najlepsze zwłaszcza w latach słabszego kwitnienia? Temu zagadnieniu poświęcił swój wykład Jos de Wit z Fruitconsult w Holandii podczas MTAS w Warszawie w styczniu 2013 roku....

Jak osiągnąć sukces w produkcji jabłek

Zakończył się okres kwitnienia drzew owocowych. Kwitnienie rozpoczęło się stosunkowo późno, ale trwało długo – sprzyjały mu idealne warunki atmosferyczne. Sadownicy mogą spodziewać się wysokich plonów, o ile nie pojawią się przymrozki, gradobicia czy susze. Zakończony kilka miesięcy temu cykl konferencji i seminariów...

Hydroliza enzymatyczna – efektywna technologia pozyskiwania aminokwasów

Rolnictwo w XXI wieku opiera się na bardzo intensywnej produkcji ukierunkowanej na poprawę jakości i ilości plonu oraz zwiększenie opłacalności produkcji rolnej. Aby osiągnąć ten cel, należy istotnie ograniczyć stosowanie nawozów mineralnych i Środków ochrony roślin....

Potrzeby pokarmowe roślin sadowniczych po kwitnieniu

Potrzeby pokarmowe i energetyczne roślin sadowniczych bezpośrednio po kwitnieniu są bardzo wysokie - energia potrzebna jest roślinie nawet do zrzucenia większości kwiatów i zawiązków owocowych. Na roślinie mają pozostać tylko te najsilniejsze i najcenniejsze okazy. Tak urządziła to natura i tak działa to od tysięcy lat. Zabiegi nawożenia...

Przełom w nawożeniu azotem upraw ekologicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 834/2007 w ekologicznej produkcji roślinnej żyzność i aktywność biologiczna gleby utrzymywana jest poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych powstających w...

Rejestracja Vaxiplant SL w truskawce

4 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja w sprawie rejestracji środka Vaxiplant SL i możliwości stosowania go w uprawach truskawki i pomidorów. Vaxiplant SL – to nowoczesny środek ochrony roślin o opatentowanym mechanizmie działania, oparty na naturalnej laminarynie, przeznaczony do walki z niektórymi chorobami roślin...

Jak poprawić kwitnienie i zawiązywanie owoców

Dzisiaj już wiadomo, że przezimowanie upraw sadowniczych w okresie zimy było na ogół dobre, a w skali Polski nie zaobserwowano większych strat mrozowych w sadach. Uszkodzenia mrozowe wystąpiły jedynie na niektórych niżej położonych plantacjach, na słabszych stanowiskach...

EM-y w truskawkach

Efektywne Mikroorganizmy działają kompleksowo w glebie i w roślinie . Pod ich wpływem zachodzą  pożądane zmiany biochemiczne, które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności i wzrostu truskawki. Efektywne Mikroorganizmy umożliwiają zatrzymanie...

Wiosenna promocja na wózki widłowe

Nissan Forklift przygotował wiosenną ofertę specjalnie dla sadowników. Klienci mają do wyboru upust cenowy nawet powyżej 1000 euro lub dodatkowe wyposażenie. Promocją objęto najpopularniejsze modele wózków widłowych w gamie NISSAN FORKLIFT: najnowszą wersję elektrycznego wózka czołowego serii TX3/TX4 (3 lub...

Nawożenie. Zalecenia sadownicze

Potrzeby pokarmowe roślin sadowniczych są bardzo wysokie i zależą od gatunku rośliny uprawnej, a nawet odmiany i stanowiska. Dawki nawozów są zależne od zasobności gleby w składniki pokarmowe i założonego poziomu plonowania. W rejonie Sandomierza i Opatowa gleby są...

Zmiany klimatu, a sadownictwo (2)

Wilgotność klimatuWażnym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost i dobre owocowanie była i jest wilgotność klimatu. Przeciętnie suma opadów rocznych w kraju wynosiła w minionych dziesięcioleciach około 550 mm, największe odnotowywano w lipcu, średnio około 80 mm, najmniejsze w...

Na dobry początek

Sadownicy z niecierpliwością i także pewnym niepokojem oczekują ruszenia wegetacji po długiej i mroźnej zimie. Wtedy będą mogli oni precyzyjnie oszacować ewentualne uszkodzenia wyrządzone przez tegoroczne mrozy. Aczkolwiek wygląda na to, że sytuacja nie powinna być zła, a...

Anomalie pogodowe, a sadownictwo (1)

Czynniki naturalne sprzyjają produkcji sadowniczej w Polsce, są jednak lata wyjątkowe, które zaprzeczają temu stwierdzeniu. Tegoroczna przeciągająca się zima, śnieg zalegający niemalże do połowy kwietnia, opóźniona wegetacja, to wszystko sprawia, że sadownicy, rolnicy...

Zatrucia pszczół − straty nie tylko dla pszczelarstwa

Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin stanowią nie od dziś poważny problem. Stosowanie tych środków w rolnictwie jest sprawą oczywistą i konieczną ze względu na utrzymywanie zdrowotności upraw rolniczych i ogrodniczych, co jest związane z wielkością uzyskiwanych plonów....

Rozmowa z Panią dr Marią Buczek na temat nawozów o działaniu biostymulującym

Anna Rogowska: Jest pani pracownikiem naukowym Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej. Co jest obszarem Pani zainteresowań i prac badawczych?Maria Buczek: Głównym obszarem moich zainteresowań  jest ocena przydatności nowych odmian i podkładek drzew owocowych do uprawy w specyficznych warunkach...
X