Ile prawdy w liście przetwórców

„Znowu się chłopy nachapały forsy i nie wiadomo, co z nią robią” – takie wrażenie odnosi przeciętny mieszczuch, czytelnik "Gazety Wyborczej", w której na początku stycznia ukazał się list otwarty Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw do premiera. SPOiW zarzuca w...

Nasze mrożonki w Rosji

Rosja jest importerem przetworzonych owoców i warzyw – około 90% mrożonek na tamtejszym rynku pochodzi z zagranicy, w dużej mierze z Polski. Oczekuje się eksportu wzrostu o 10-15%. W 2009 roku spadek zakupów zagranicznych w Rosji wyniósł 3%, ale w 2010 roku...

Polskie sadownictwo

Polscy sadownicy są zadowoleni ze zbiorów w roku 2012. Otwierają się nowe szanse dla polskich producentów. Polska jest liczącym się producentem owoców zarówno w Europie, jak i na świecie. Nasz owocowy eksport zbudowany jest przede wszystkim na szczególnej pozycji jabłek - Polska jest ich...

Wapnowanie to nie tylko zwiększenie pH

W Polsce prawie wszystkie gleby wytworzone są na kwaśnych skałach naniesionych przez lodowce. Na zakwaszenie gleb wpływ ma nie tylko skała macierzysta, ale także i klimat oraz działalność człowieka, przede wszystkim zaś samo rolnictwo. Odprowadzanie wraz z plonami...

Odmiany o barwnym miąższu – nowa jakość

W pierwszej części artykułu „Jabłka przyszłości – czerwone w środku?” opisano trzy odmiany o barwnym miąższu. Dzięki uprzejmości Sebastiena Doerpera z Les Vergers Du Hackenberg przedstawiamy kolejne. Odmiany takie, choć są obecnie niszowe, mogą odegrać w przyszłości większą rolę. Na...

Rozmowa z Panią dr Alicją Maciesiak o metodach walki z przędziorkami w uprawach sadowniczych

Anna Rogowska: W kwietniu 2012 roku została zainaugurowana akcja edukacyjna "Skuteczne zwalczanie przędziorków i pordzewiaczy w uprawach sadowniczych". Kampania realizowana jest we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. Z jakiego powodu placówka zdecydowała się zaangażować w tę inicjatywę? Dr Alicja Maciesiak: W...

Cydr, czyli jabłecznik

Od dwóch lat można już produkować i sprzedawać cydr w ilości nie większej niż 10 tys. litrów rocznie. Dość wysoka stawka podatku akcyzowego (158 zł/hektolitr) powoduje, że jest on na straconej pozycji w porównaniu z piwem (93 zł/hektolitr). Jeśli jednak cydr...

Wspomnienia prof. A. Rejmana

We wszystkich gatunkach roślin sadowniczych istnieje pilna potrzeba wyhodowania lepszych odmian. Nawet wśród odmian jabłoni brakuje drzew o owocach późno dojrzewających, wytrzymałych na nasze warunki zimowe i równocześnie odpornych na choroby, będących odmianami deserowymi,...

Jabłka przyszłości – czerwone w środku?

Jabłko o czerwonej skórce jest dość banalne, ale o czerwonym miąższu uchodzi za oryginalne. Czyżby szykowała się nam rewolucja w uprawie jabłoni? Wciąż daleko do zmian na większą skalę, ale w wielu krajach świata widoczne jest zainteresowanie owocami ziarnkowymi o czerwonym miąższu. Prace hodowlane prowadzone są w wielu ośrodkach...

Badania niedoborów składników pokarmowych w glebie i roślinach

Najważniejszym celem produkcji rolniczej i ogrodniczej jest uzyskanie plonów o pożądanej jakości konsumpcyjnej lub przetwórczej i przechowalniczej. Wiele czynników decyduje o sukcesie uprawy. Jednym z ważniejszych jest gleba. Jej właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne...

Przetwórcy i grupy, dwie strony medalu

Zarząd Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw (SPOiW) zapytuje w liście otwartym do premiera D. Tuska:„Dlaczego polski Rząd decyduje się na niszczenie zakładów przetwarzających owoce i warzywa?Czy Rząd jest zainteresowany losem dziesiątek tysięcy ludzi tam zatrudnionych, którzy stracą pracę?Czy (...) stać nasze państwo na...

Nawożenie narzędziem poprawy jakości plonu

Na plonowanie roślin i jakość plonów wpływa wiele różnych czynników. Do najważniejszych można zaliczyć potencjał plonowania wynikający z kondycji roślin i prawidłowego wykształcenia organów, stopień odżywienia roślin we wszystkich fazach rozwojowych, odporność roślin na...

Budujemy populację owadów zapylających

Sześć lat temu, pod koniec 2006 roku zainicjowano kampanię „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”, skierowaną do szerokiego grona rolników i ogrodników. Jej celem była edukacja dotycząca roli i znaczenia pszczół dla prawidłowego rozwoju roślin i ich plonowania. Głównym...

Loteria "Pełna gama nawozów płynnych"

2 stycznia 2013 r. wystartowała Loteria Promocyjna pod nazwą "PEŁNA GAMA NAWOZÓW PŁYNNYCH". Loteria przeznaczona jest dla nabywców nawozów płynnych (z kompleksem biostymulującym) oferowanych w promocji przez firmę Timac Agro Polska. Nawozy biorące udział w loterii to:...

Odżywianie roślin i gleby

Gleba to podstawowy warsztat pracy rolnika. Nie służy ona tylko zaspokajaniu potrzeb pokarmowych roślin, jej kondycja warunkuje efektywność produkcji. Źle zarządzana ulega degradacji. Warto dbać zarówno o odżywianie plantacji, jak i o naturalny potencjał plonotwórczy gleb....

Doradztwo rolnicze, czy je zmienić?

Nowa ustawa z 16 listopada 2012 r. na temat doradztwa rolniczego weszła w życie 31 grudnia 2012 r. Wprowadza ona kilka zmian:1./ Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR) będą podlegać zarządowi województwa, a nie sejmikowi wojewódzkiemu, jak dotychczas;2./ będzie możliwość zewnętrznego dofinansowania bieżącej działalności...
X