Zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy bawełnicy korówki (Eriosoma lanigerum) żerują na konarach, pędach, odrostach korzeniowych, ogonkach liściowych, czasami na głównych nerwach liści. Za pomocą kłujki, którą wbijają aż do miazgi, wysysają substancje pokarmowych. W czasie żerowania wydzielają ślinę, która powoduje zaburzenia w rozwoju komórek, co z kolei prowadzi do powstawania guzów, zrakowaceń, a na młodych pędach podłużnych pęknięć kory. Otwarte rany spowodowane żerowaniem bawełnicy stanowią wrota wnikania patogenów kory i drewna. Zasiedlone przez bawełnice drzewa słabiej zawiązują pąki kwiatowe, mają słabsze przyrosty i znacznie łatwiej przemarzają.

W przypadku bawełnicy przed kwitnieniem stosujemy wizualną metodę monitoringu, po kwitnieniu natomiast lustracja co 14 dni. Próg zagrożenia – 4 drzewa z koloniami żywych mszyc w próbie 100 drzew lub więcej niż 10 porażonych pędów (próba 100).

Zwalczanie bawełnicy korówki:

Actara 25 WG – 0,2 kg/ha

Acetamip New – 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha

Mospilan 20 SP – 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha

Stonkat 20 SP – 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha

Movento 100 – 0,25 l//ha

W zwalczaniu bawełnicy korówki szczególnie ważne są dwa okresy: jeden wiosenny – druga lub trzecia dekada maja, drugi jesienny po zbiorach. Bardzo istotnym elementem jest dokładność wykonania zabiegu – od szczytów koron aż po przyziemną część pnia. Zabieg wykonywać przy powolnym przetaczaniu opryskiwacza.

Strategia zwalczania. Przeprowadzanie regularnych lustracji od wczesnej wiosny do późnej jesieni – ze szczególnym uwzględnieniem przełomu maja i czerwca oraz września i października. W przypadku przekroczenia progu zagrożenia, zwrócić uwagę na wykonane zabiegu wczesną wiosną. Do cieczy roboczej koniecznie dodać adiuwant. Bardzo dokładanie opryskiwać nie tylko korony drzew, ale także pnie wraz z szyjką korzeniową. Stosować przede wszystkim preparaty selektywne. Nie dopuszczać do zagęszczania koron drzew, usuwać odrosty korzeniowe. Umożliwić działania ośca korówkowego i skorków.

 

Czytaj również: Mszyce lustracje