PARCH JABŁONI
W nadchodzącym tygodniu prognozowane są opady deszczu, które mogą doprowadzić do silnych wysiewów i infekcji parcha jabłoni. W związku z tym przed zapowiadanymi opadami zalecamy zabezpieczyć tkanki przed rozwojem choroby. W sadach czystych wystarczające będą zabiegi zawierającymi kaptan np. Captan 80 WDG, Kaper 80 WG lub Lekaro 80 WG w dawce 1,9 kg/ha. Dla wsparcia naturalnych mechanizmów obronnych zalecane jest stosowanie preparatów zawierających fosforyn potasu np. Prevent P w dawce 2 l/ha.

OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA
Zbliża się okres zwalczania owocówki jabłkóweczki. W pułapki feromonowe z dnia na dzień odławiają się coraz to większe ilości motyli. Według programów symulacyjnych mamy początek intensywnego lotu motyli i składania jaj. Większość samic jest już zapłodniona i gotowa do złożenia jaj lub już rozpoczęła ich składanie. W związku z tym w najbliższych dniach zalecamy wykonanie zabiegu zwalczającego. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatów z grupy neonikotynoidów np. Apis 200 SE (0,2l/ha)/Mospilan 20 SP (0,2kg/ha), będą one jednocześnie zwalczały w jednym zabiegu mszyce oraz szkodniki minujące liście. W sytuacji wysokiej presji szkodnika w bieżącym jak i poprzednim sezonie Coragen 200 SC (0,175 l/ha), natomiast w sadach/ kwaterach z niską presją owocówki Dimilin 480 SC (0,3 l/ha), lub Runner 240 SC (0,4l/ha) – preparaty te w jednym zabiegu będą ograniczały presje ze strony zwójek liściowy.

PORDZEWIACZ JABŁONIOWY
Okres tuż po kwitnieniu jest to odpowiedni moment na monitorowanie występowania zarówno pordzewiacza jak i przędziorków. Wysokie temperatury w ostatnim tygodniach sprzyjają namnażaniu się tego szkodnika. W sytuacji gdy przekroczony został próg szkodliwości dla pordzewiacza (średnio 40 i więcej osobników/1cm2 liścia) należy wykonać zabieg zwalczający. Dobrym rozwiązanie jest produkt Ortus 05 SC (1,2 – 1,5l/ha) lub Envidor 240 SC (0,4l/ha), oba preparaty będą jednocześnie zwalczały przędziorka.

NASIONNICA TRZEŚNIÓWKA
Okres kwitnienia akacji zbiega się z wylotem samic nasionnicy trześniówki. Dynamiczny wylot potwierdzają także sukcesywnie wyłapujące się do pułapek lepowych muchówki. Najbardziej zagrożone są odmiany czereśni o średniej porze dojrzewania. Szkodnik ten może także występować w mniejszym nasileniu na wiśniach. W najbliższych dniach zalecamy wykonanie zabiegu preparatem Calypso 480 SC (0,15 L/ha) lub Apis 200SE 0,125l/ha/Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha). Preparaty te ograniczają także populacje mszyc i gąsienic zjadających liście.

OGRANICZENIE SIŁY WZROSTU DRZEW
W większości lokalizacji mamy optymalny termin do stosowania drugiej dawki preparatu Kudos 10 WG/Regalis Plus 10 WG. Dawka powinna być uzależniona od siły wzrostu drzew. Drugi zabieg przed wydłużeniem pędów (2-4 tygodni po pierwszym zabiegu) w dawce 1,0-1,25 kg/ha.
Uwagi do stosowania proheksadionu wapnia: 
• Zachować 3 dniowy odstęp od zabiegów preparatami na bazie giberelin 
• Podczas sezonu można stosować maksymalnie 2,5 kg/ha 

SZARA PLEŚŃ
W najbliższych dniach zapowiadane są opady. W czasie deszczowej pogody wzrasta zagrożenie występowania szarej pleśni zwłaszcza w uprawie owoców miękkich typu malina i truskawka. W uprawach tych zalecamy zastosowanie preparatów: Batalion 450 SC (1,66l/ha) – (preparat ten będzie również ograniczał występowanie przypąkowego zamierania pędów malin). Switch 62,5 WG (0,8 kg/ha) (preparat ten ogranicza także występowanie antraknozy w truskawce) lub Signum 33 WG (1,8 kg/ha) (w uprawie truskawki ogranicza mączniaka prawdziwego oraz białą plamistość).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie