Wszystkie aminokwasy to podstawowe składniki wszystkich białek. Wiele aminokwasów to także nośniki licznych substancji komórkowych, chelatory i regulatory niektórych przemian komórkowych np. związanych z regulacją gospodarki wodnej. Niektóre aminokwasy to prekursory cząsteczek regulatorowych, warunkujących prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Aminokwasy pochodzące z różnych źródeł mają unikatowy skład. Inna jest zawartość aminokwasów pochodzących z roślin niższych np. algi morskie, inna pochodząca z wyższych np. marchwi. Całkowicie odmienna będzie także kompozycja i wzajemne stosunki pomiędzy poszczególnymi aminokwasami. Obecne na rynku produkty zawierają aminokwasy zwierzęce lub roślinne. Pozyskiwane na drodze hydrolizy kwaśnej, z wykorzystaniem silnych kwasów, oraz hydrolizy enzymatycznej prowadzonej z zastosowaniem enzymów hydrolizujących wiązanie peptydowe. W zastosowaniu praktycznym bezpieczniejsze będą te drugie. Jednak najważniejsze, w przypadku stosowania produktów zawierających aminokwasy, jest poznanie składu, czyli AMINOGRAMU, pokazującego jakie aminokwasy w produkcie się znajdują i w jakich ilościach. Znajomość składników pozwoli na właściwe zastosowanie produktu. Wysokie zawartości proliny, glicyny czy lizyny będą sprzyjały działaniu produktu jako środka ułatwiającego roślinie przejście przez okresy niesprzyjające dla wzrostu (głównie stresy abiotyczne, takie jak susza czy wysoka i niska temperatura). Podwyższona zawartość tryptofanu i seryny ułatwi biosyntezę auksyn co będzie działało stymulująco na tempo wzrostu rośliny. Obecność tego fitohormonu to także prawidłowy rozwój rośliny, wytwarzanie wiązek przewodzących, prawidłowy rozwój liści i kwiatów czy dojrzewanie owoców. Aminokwasy jako dodatek do substancji, mogących działać w większych ilościach fitotoksycznie, to doskonały sposób na ograniczenie niepożądanych skutków. Połączenie aminokwasów z cukrami, mikroorganizmami, kwasami humusowymi czy prostymi związkami chemicznymi, to doskonały sposób na poprawienie właściwości gleby, zwłaszcza w strefie korzeniowej. Wpływa na zwiększenie aktywności mikroorganizmów, kumulacji substancji mineralnych oraz fitohormonów, lepsze przyswajanie najbardziej potrzebnych w danej fazie wzrostu związków. Zakres działań aminokwasów jest większy. Aby wykorzystać w pełni potencjał tej grupy związków organicznych, nie wystarczy tylko stosować ich w zalecanych dawkach. Bez znajomości aminogramów i roli poszczególnych aminokwasów, praktyka zawsze będzie pozostawiała wiele do życzenia, a obserwowane efekty nie będą w pełni zadowalające. Zrozumienie działania takich związków przyniesie oczekiwane rezultaty.

Zapraszamy do oglądania i komentowania.

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection