eko konferencjaRolnictwo ekologiczne w mediach - Fakty i mity wpływające na świadomość społeczeństwa, pod takim tytułem odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja, w której wzięli udział: podsekretarz stanu Ewa Lech, Prezes Międzynarodowych Targów Łódzkich Katarzyna Drobińska, Prezes jednostki certyfikującej Ekogwarancja Jerzy Szymona, Prezes jednostki Polska Ekologia Paweł Krajmas oraz Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Laboratorium UO - Technologia Maciej Bartoń.

Jak stwierdziła Ewa Lech, w państwach europejskich następuje wzrost w produkcji ekologicznej. W Polsce jednak ten wzrost jest minimalny i ważne jest by stwarzać takie warunki firmom i gospodarstwo ekologicznym by były konkurencyjne, a jednostki certyfikujące stanowiły gwarancję, że produkty sprzedawane w polskich sklepach będą spełniały wszelkie standardy produktu ekologicznego. Prezes jednostki certyfikującej "Ekogwarancja" Jerzy Szymona przedstawił historię pierwszej w Polsce firmy oficjalnie dopuszczonej przez ministra rolnictwa w drugiej połowie lat 90-tych do wystawiania certyfikatów uprawniających do produkcji ekologicznej, a także przedstawił sposób w jaki firma kontroluje kilka tysięcy producentów ekologicznych w Polsce. Jerzy Szymona podkreślił, że każdy produkt ekologiczny dopuszczony do obrotu musi być odpowiednio oznakowany.
Paweł Krajmas prezes stowarzyszenia Polska Ekologia powiedział, że kluczowym aspektem dla dalszego rozwoju produkcji ekologicznej w naszym kraju jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w dziedzinie ekologii, promocja w Polsce i na świecie polskiej żywności ekologicznej. Podkreślił także rolę mediów w promocji żywności ekologicznej.

Miejsce, w którym konsumenci, a także wytwórcy mogą się spotkać i wymieniać poglądy dotyczące żywności ekologicznej są targi ekologiczne Natura Food oraz beECO, które rokrocznie organizują Międzynarodowe Targi Łódzkie. Katarzyna Drobińska Prezes MTŁ, przedstawiła program tegorocznych targów organizowanych w Łodzi oraz zaznaczyła, że dni targowe są także okazją do spotkania branży producenckiej, handlowej i naukowców zajmujących się tą tematyką

Ostatnim prelegentem podczas konferencji był Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Laboratorium UO - Technologia Maciej Bartoń, który zaznaczył, że kluczowe znaczenie dla klientów kupujących żywność ekologiczną ma jakość i zdrowotne walory produktów oznaczonych jako eko lub bio oraz obraz branży, jaki przedstawiają społeczeństwu media.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin