Kwieciak gruszowiec (Anthonomus piri)

Biologia
Kwieciak gruszowiec jest chrząszczem z rodziny ryjkowcowatych, w kolorze ciemnobrązowym, o długości od 4 do 6 mm. Szkodnik ten posiada długi i cienki ryjek. Na pokrywach młodych chrząszczy można zauważyć poprzeczną przepaskę z jasnych łusek. Jajo jest owalne w kolorze białym. Larwa kwieciaka gruszowca jest kremowobiała, beznoga, z brązową puszką głowową. Poczwarka jest wolna, z wyraźnie zaznaczonymi cechami dorosłego chrząszcza. Zimują jaja w pąkach. Larwy wylęgają się na przełomie lutego i marca, a ich żerowanie i rozwój trwa do końca kwietnia. Przepoczwarczenie odbywa się w pąku, pod koniec kwietnia bądź na początku maja. Z końcem maja pojawiają się dorosłe chrząszcze, które zapadają w diapauzę letnią trwającą do września. Następnie po zakończeniu diapauzy samice wygryzają w pąku otwór, przez który składają do jego wnętrza jedno jajo. W celu zabezpieczenia zniszczenia jaj przez drapieżców, samica kwieciaka gruszowca zatyka otwór brunatną wydzieliną tworzącą czop. Jedna samica może złozyć nawet 60 jaj.
 
Szkodliwość
Kwieciak jabłkowiec żeruje na gruszach, ale można go spotkać również na jabłoniach. Szkodnik ten najliczniej występuje w starych, zaniedbanych sadach, w których nie prowadzi się chemicznej ochrony. W czasie żerowania larwa wyjada wnętrze zimowego pąka, podgryza jego nasadę niszcząc wszystkie (4-11) znajdujące się tam pąki kwiatowe. Żerująca larwa we środku krótkopędu powoduje jego zasychanie. Uszkodzone pąki liściowe w wyniku jesiennego żerowania chrząszczy również zasychają. Powtarzające się liczne występowanie kwieciaka gruszowca powoduje osłabienie kwitnienia oraz owocowania.
 
Zwalczanie
W celu określenia progu szkodliwości dla kwieciaka gruszowca należy odpowiednio przeszkolić osoby oraz właściwie dobrać sprzęt. Obserwacje należy przeprowadzić przed pękaniem pąków i z 10 losowo wybranych drzew przejrzeć po 10 pąków kwiatowych - razem 100 na obecność jaj i larw. Wartość progu zagrożenia to 10 pąków z jajami i larwami. Szkodnik ten w sadach produkcyjnych nie powoduje szkód.
Na wiosną na pnie można zakładać tzw. opaski chwytne – z tektury falistej, a następnie po wyłapaniu chrząszczy zniszczyć je. Obecnie do zwalczania kwieciaka gruszowca zarejestrowane są następujące preparaty:
- Actara 25 WG
- Bulldock 025 EC
- Calypso 480 SC
- Fastac 100 EC
- Jetstac 100 EC
- Kung-Fu 050 CS
- LambdaCe Z 050 CS
- Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS
- Sherpa 100 EC
Przed zastosowaniem w/w preparatów należy dokładnie zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.
 
 

Powiązane artykuły

Agrilus mali – zagrożeniem dla jabłoni w Europie?

Miodówka – problem sadów gruszowych