Biologia
Jest to motyl z rodziny zwójkowatych o rozpiętości skrzydeł do 2,4 cm. Pierwsza para skrzydeł u samców jest jasnobrązowa z wyraźnym ciemnym rysunkiem, a u samic pierwsza para skrzydeł jest oliwkowo-brązowa. Druga para skrzydeł jest szara. Jaja są owalne, płaskie i składane na korze w złożach od kilkunastu do kilkudziesięciu sztuk. Początkowo gąsienice są żółtozielone z czarną głową, a następnie zielone, ciemniejsze w grzbietowej części z ciemnobrązową głową. Zimują jaja na korze w złożach. Gąsienice wylęgają się w momencie, gdy jabłonie są w fazie różowego pąka. Żerowanie ich i rozwój trwa do połowy czerwca. Następnie dochodzi do przepoczwarczenia w zwiniętych liściach pod koniec czerwca bądź na początku lipca. Lot dorosłych motyli trwa do końca lipca. Samica zwójki różóweczki składa w 3-4 złożach do 250 jaj. W ciągu całego okresu wegetacji występuje jedno pokolenie szkodnika.

Szkodliwość
Zwójka różóweczka najczęściej żeruje na jabłoniach, gruszach, śliwach, porzeczkach, malinach i agreście. Początkowo gąsienice żerują w zwiniętych przez siebie rurkowato, młodych liściach, a następnie luźno oplecionych przędzą rozetach liściowych lub kwiatowych. Gąsienice tego szkodnika wyjadają również pąki kwiatowe i niszczą kwiaty, uszkadzają zawiązki owoców wyżerając w nich duże, nieregularne otwory. Miejsca uszkodzeń pokrywają się korkiem.

Zwalczanie
Populacja zwójki różóweczki jest ograniczana przez pasożyty, np. kruszynek - pasożytuje jaja tego szkodnika. Natomiast w gąsienicach zwójki różóweczki rozwijają się parazytoidy z rodziny gąsienicznikowatych, męczelkowatych oraz muchówek rączycowatych. W celu określenia progu zagrożenia przez zwójkę różoweczkę, należy w okresie zielonego oraz różowego pąka na 20 losowo wybranych drzewach przejrzeć po 10 rozet kwiatowo-liściowych. Wówczas próg zagrożenia wynosi 10 gąsienic na 200 rozet. Od połowy czerwca do połowy września wskazane jest przeglądanie co 2 tygodnie 20 pędów na 20 losowo wybranych drzewach. Wtedy próg zagrożenia wynosi 10-12 pędów z gąsienicami na 400 pędów. Należy również przeglądać owoce, co 2 tygodnie przejrzeć po 20 owoców na 20 losowo wybranych drzewach. Próg szkodliwości wynosi 4-8 owoców ze świeżymi wgryzieniami na 400 owoców. Obecnie do zwalczania zwójki różóweczki zarejestrowane są następujące preparaty:
- Affirm 095 SG,
- Bulldock 025 EC,
- Calypso 480 SC,
- Coragen 200 SC,
- Fastac 100 EC,
- Jetstac 100 EC,
- Karate Zeon 050 CS,
- Kung-Fu 050 CS,
- LambdaCe Z 050 CS,
- Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS,
- Rimon 100 EC,
- Runner 240 S,
- Sherpa 100 EC,
- SpinTor 240 SC,
- Steward 30 WG,
- Sumi-alpha 050 EC.
Przed zastosowaniem w/w środków należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia