Zwójka rdzaweczka (Archips podana)

Biologia
Jest to zwójka o rozpiętości skrzydeł samicy 2-2,6 cm oraz u samców 1,9-2,3 cm. Skrzydła pierwszej pary są rdzawobrunatne z czerwonobrązowym rysunkiem, a drugiej pary – brązowoszare. Jaja są płaskie, owalne, zielone i składane na górnej stronie liści po około 50 sztuk w złożu. Gąsienica jest jasno- lub szarozielona z brązową lub czarną, błyszczącą głową. Zimują gąsienice I lub II stadium rozwojowego w załamaniach kory. Przepoczwarczają się w połowie maja. Lot dorosłych szkodników rozpoczyna się pod koniec maja. Gąsienice wylęgają się w drugiej połowie czerwca. Część gąsienic przygotowuje się do zimowania, a pozostałe przepoczwarczają się pod koniec lipca i w sierpniu. Lot zwójki rdzaweczki II pokolenia rozpoczyna się w pierwszej połowie sierpnia. Gąsienice tego pokolenia żerują aż do zbioru owoców i przechodzą do miejsc na przezimowanie.  

Szkodliwość
Zwójka rdzaweczka najczęściej żeruje na jabłoniach, gruszach, śliwach, czereśniach, malinach i porzeczkach. Wiosną gąsienice żerują w pąkach kwiatowych oraz w oplecionych przędzą kwiatostanach oraz na liściach. Latem gąsienice żerują na liściach, pod oprzędem utworzonym w miejscu zetknięcia się dwóch liści lub owoców oraz w zagłębieniu kielichowym owocu. W owocach wygryzają małe, okrągłe otwory, których powierzchnia korkowacieje. Miejsca uszkodzeń są drogą infekcji dla innych patogenów.

Zwalczanie
Populację zwójki rdzaweczki ograniczają pasożytnicze błonkówki. W celu określenia progu zagrożenia przez tego szkodnika, należy w okresie zielonego oraz różowego pąka na 20 losowo wybranych drzewach lub krzewach przejrzeć po 10 rozet kwiatowo-liściowych. Wówczas próg zagrożenia wynosi 10 gąsienic na 200 rozet. Od połowy czerwca do połowy września wskazane jest przeglądanie co 2 tygodnie 20 pędów na 20 losowo wybranych drzewach i krzewach. Wtedy próg zagrożenia wynosi 10-12 pędów z gąsienicami na 400 pędów. Należy również przeglądać owoce, co 2 tygodnie przejrzeć po 20 owoców na 20 losowo wybranych drzewach bądź krzewach. Próg szkodliwości wynosi 4-8 owoców ze świeżymi wgryzieniami na 400 owoców. Obecnie do zwalczania zwójki rdzaweczki zarejestrowane są następujące preparaty:
- Affirm 095 SG,
- Bulldock 025 EC,
- Calypso 480 SC,
- Coragen 200 SC,
- Fastac 100 EC,
- Jetstac 100 EC,
- Karate Zeon 050 CS,
- Kung-Fu 050 CS,
- LambdaCe Z 050 CS,
- Rimon 100 EC,
- Runner 240 SC,
- Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS,
- Sherpa 100 EC,
- SpinTor 240 SC,
- Steward 30 WG,
- Sumi-alpha 050 EC.
Przed zastosowaniem wymienionych środków należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.

Powiązane artykuły

Agrilus mali – zagrożeniem dla jabłoni w Europie?

Miodówka – problem sadów gruszowych