Preparaty olejowe to środki o potwierdzonej badaniami i sprawdzonej przez praktyków skuteczności. Wykorzystuje się je do zwalczania szerokiego spektrum szkodników – przede wszystkim przędziorków, ale również misecznika śliwowego, miodówki w uprawie gruszy, częściowo mszycy… Ważne, aby rozwój szkodników ograniczać już wczesną wiosną; trzeba trzymać w ryzach ich populację, zanim zwielokrotnią swoją liczebność i zdążą narobić nieodwracalnych szkód w plonie. Pomocne w tym okazują się preparaty olejowe.

Najpowszechniejsze w sprzedaży są preparaty na bazie oleju parafinowego – np. Promanal 60 EC, Treol 770 EC. Istnieją również te na bazie oleju rydzowego – np. Emulpar 940 EC -  charakteryzują się znikomą fitotoksycznością, również w okresie wzrostu roślin.

INFORMACJE W PIGUŁCE

Zalety

- Potwierdzona badaniami i sprawdzona w praktyce skuteczność.

- Uniwersalność – zabiegi sprawdzają się w ochronie różnych gatunków roślin owocowych, ograniczają skuteczność wielu gatunków szkodników.

- Nie stwierdzono dotychczas zjawiska odporności. Zabiegi sprawdzają się w przypadku stwierdzenia obecności ras odpornych na akarycydy.

- Brak szkodliwości dla środowiska.

- Ich stosowanie ułatwia przestrzeganie zasad rotacji środków ochrony roślin.

- Alternatywa wobec zmniejszającej się na rynku liczby akarycydów i insektycydów.

- W przypadku właściwego stosowania skuteczność porównywalna ze standardowo stosowanymi środkami (dane IO Skierniewice).

- Brak szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka.

Wady

- Pracochłonność zabiegu.

- Trudno uchwycić właściwy moment na przeprowadzenie zabiegu – wymaga to starannego monitorowania sytuacji w sadzie.

- Nie zwalcza przędziorka chmielowca, który nie zimuje w formie jaj, lecz jego samice zimują w kryjówkach i opuszczają je dopiero na wiosnę, po czym składają jaja.

Przed podjęciem decyzji o oprysku…

- Konieczna jest lustracja sadu celem określenia zagrożenia ze strony szkodników. W przypadku przędziorków szukamy skupisk jaj zimowych – obecność zgrupowań o średnicy > 0.5 cm świadczy o przekroczeniu progu szkodliwości.

Fitotoksyczność…

- Zdarza się, więc przestrzegać należy terminów stosowania środków i pilnować przebiegu pogody. Największe zagrożenie występuje, gdy temperatura po zabiegu olejowym spadnie do 0 stopni C lub poniżej.  Przy właściwym stosowaniu mogą pojawić się drobne plamki na liściach, co jest bez znaczenia dla dalszego ich rozwoju.

 

Terminy stosowania

- W uprawie jabłoni: mysie ucho bądź początek fazy zielonego pąka kwiatowego u odmian wcześnie wchodzących w wegetację ("Ligol", "Idared"). Zbiega się to z momentem, kiedy larwy przędziorków będą opuszczać jaja. Wtedy są najwrażliwsze na zastosowany olej.

- W uprawie śliwy: pękanie pąków / zielony pąk.

Pogoda

- Stosować podczas pogody stabilnej, ciepłej.

- Drzewa powinny być suche w momencie przeprowadzania zabiegu olejem.

- Temperatury nie mogą spadać poniżej zera.

Zwalczane gatunki szkodników

- Przędziorki, skorupik jabłoniowy, mszyce, bawełnica korówka, misecznik śliwowy, miodówka gruszowa…

Uwagi

- Ważne jest, aby olej tworzył z wodą emulsję, nie rozwarstwiał się zbyt szybko – poprawi to skuteczność zabiegu.

- Ze względu na typowo kontaktowe, mechaniczne działanie (preparaty wyniszczają tylko te szkodniki, które zostały pokryte warstwą oleju. Na powierzchni jaja/wyklujwającej się z niego larwy tworzy się warstwa odcinająca. Uniemożliwia ona przeprowadzanie wymiany gazowej. Na skutek braku dopływu tlenu, szkodnik ginie),  bardzo istotne jest staranne przeprowadzenie zabiegu. Należy jechać z opryskiwaczem powoli, o ile to konieczne – nawet dwukrotnie opryskiwać w danym rzędzie, przemieszczając się w przeciwnych kierunkach. Rośliny powinny zostać dokładnie pokryte preparatem – również na spodzie gałęzi, w zagłębieniach kory.

- Ilość cieczy opryskowej to 900 – 1000 l na ha w przypadku ochrony przed przędziorkami.

- Po wykonaniu zabiegu należy dokonać lustracji sadu i ocenić jego skuteczność. Jeżeli jest niedostateczna, zaleca się jeszcze przed kwitnieniem zastosować oprysk akarycydem.

- Pojawiają się pytania, czy do zabiegu stosować można tańszy olej przemysłowy bądź rzepakowy. Otóż nie. Nie utworzy on z wodą emulsji, dojdzie do rozwarstwienia cieczy opryskowej. Należy stosować wyłącznie preparaty posiadające rejestrację, pochodzące z pewnego źródła.

 

 

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin