×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 71.

Po raz pierwszy w roku 2008 polscy sadownicy mogli zastosować w swoich obiektach przechowalniczych System Jakości SmartFresh.

Po zakończeniu sezonu można pokusić się o podsumowanie wyników jego zastosowania – ostatnia komora została bowiem otwarta 23 lipca – po 10 miesiącach przechowywania. Wyniki i opinie sadowników wyraźnie pokazują, że zastosowanie nowej technologii w polskich warunkach ma sens i jest ekonomicznie uzasadnione.
Owoce przechowywane po zastosowaniu SmartFresh przechowywały się zdecydowanie lepiej, utrzymując dłużej jędrność, soczystość i smak charakterystyczny dla danej odmiany. Nie bez znaczenia było to, że wysoka jakość jabłek utrzymywała się także po wyjęciu z chłodni – w trakcie przygotowywania, transportu i sprzedaży. Wielu sadowników podkreślało także mniejszy poziom chorób przechowalniczych, szczególnie oparzelizny powierzchniowej. Podsumowując wyniki z prawie 100 komór należy podkreślić jak bardzo ważny jest optymalny termin zbioru i dobra praktyka przechowalnicza. Niezależnie od typu obiektu czy odmiany owoce zabrane za późno będą przechowywały się krócej. Warto poświęcić więcej uwagi na wyznaczenie terminu zbioru oraz dokładne jego zaplanowanie. W sezonie 2009 po raz pierwszy będziemy mogli zastosować SmartFresh dla Szampiona – zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zaleceniami dla tej odmiany w dalszej części artykułu.
Zastosowanie Systemu Jakości SmartFresh może mieć miejsce zarówno w chłodniach zwykłych, jak i KA/ ULO. Przed traktowaniem owoców niezbędna jest znajomość kubatury komory i potwierdzenie wymaganej szczelności w przypadku chłodni zwykłych. Pomiary wielkości komór przechowalniczych i szczelności zwykłych chłodni pod kontem użycia Systemu Jakości SmartFresh wykonuje bezpłatnie firma AgroFresh przed sezonem, kiedy są one puste. Aplikacji preparatu SmartFresh 03VP dokonują przeszkoleni Service Providerzy, którzy przed rozpoczęciem dozowania produktu sprawdzają stan dojrzałości owoców. Wyniki jędrności i testu skrobiowego z pomiarów jabłek przed aplikacją powinny mieścić się przedziałach dla danej odmiany przedstawionych w poniższej tabeli. Należy pamiętać również, że owoce umieszczamy w komorze chłodniczej w ciągu do 24 godzin od zbioru, a czas wypełniania komory do aplikacji nie powinien przekraczać tygodnia. SmartFresh opóźnia negatywne skutki działania etylenu podczas przechowywania (spadek jędrności, zawartości kwasów, występowanie woskowania i oparzelizny powierzchniowej oraz zmianę zielonej barwy zasadniczej w żółtą), jego pełna skuteczność zależy od właściwego momentu zastosowania na owoce o odpowiednim potencjale przechowalniczym (dojrzałości). Dlatego zachęcamy do wyznaczania terminu zbioru i kierowania owoców do chłodni zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez AgroFresh
Uwagi
W przypadku komór z więcej niż jedną odmianą, również musi być zachowany 7-dniowy termin załadunku; ponadto warunki przechowywania powinny być zastosowane w odniesieniu do odmiany bardziej wrażliwej, np. niższe stężenie CO2.
Nie rekomendujemy stosowania Systemu Jakości SmartFresh na odmianie Boskoop, ponieważ ze względu na naturę tej odmiany, owoce bardzo wcześnie wydzielają duże ilości etylenu.
Aplikacja trwa 24 godziny i na taki okres komora musi być szczelnie zamknięta. Po zastosowaniu SmartFresh możemy ustalić w komorze żądany reżim przechowalniczy. Traktować ją jako zwykłą chłodnię, lub zmienić skład atmosfery. Należy pamiętać, że blokada receptorów etylenu to kolejny szok po obniżeniu temperatury dla naszych jabłek, dlatego nie powinniśmy obniżać jej w trakcie aplikacji. Wapno jako pochłaniacz CO2 można wstawić do komory przed rozpoczęciem dozowania, w kontekście KA płuczkę CO2 włączamy bezpośrednio po aplikacji, a tlen obniżamy dopiero po 48 godzinach od zakończenia traktowania.
ODMIANY WRAŻLIWE NA OPARZELINĘ POWIERZCHNIOWĄ (CORTLAND, MUTSU)
System Jakości SmartFresh skutecznie kontroluje występowanie oparzelizny powierzchniowej, jednak trzeba z jeszcze większą starannością przygotować owoce odmian podatnych na te zmiany fizjologiczne niż w przypadku utrzymania wysokiej jędrności. Jabłka odmian Cortland, Mutsu, Melrose powinny być zerwane z drzewa we wczesnej fazie sugerowanego terminu zbioru nim zaczną produkować hormon starzenia; ponadto w komorze, do której trafiają, nie powinno być innych owoców produkujących etylen. Dlatego nie należy łączyć kilku odmian z odmianą podatną na oparzelinę powierzchniową w jednej komorze chłodniczej przed aplikacją.

Źródło: Biuletyn ZZO Warka, 4/2009, Adam Paradowski, Przemysław Badowski AgroFresh
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin