Dbając o glebę zapewniamy sobie zdrowe i dorodne owoce

Nowoczesne sadownictwo przez ostatnie 20 lat do perfekcji doprowadziło nawożenie roślin i stosowanie ŚOR w produkcji owoców. Jednakże coraz większa wagę przywiązuje się już nie tylko do osiągania wysokich plonów i dorodnych owoców, ale coraz częściej wyznacznikiem jakości owoców jest ich bezpieczeństwo dla konsumenta. I tutaj zaczynają się problemy, bo jak uzyskać wysokie plony, ładne i bezpieczne owoce, czyli bez szkodliwych pozostałości? Czy to w ogóle możliwe? Z takim pytaniem coraz częściej borykają się producenci, szczególnie Ci którzy dostarczają owoce do przetwórni lub marketów.

W 2020 roku Unia Europejska przyjęła nową strategię rolną zatytułowaną „Od pola do stołu”. Jej celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego i jednocześnie zmniejszenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Chodzi o emisje gazów cieplarnianych, których ok. 10 % przypada na samo rolnictwo, a także o zużycie pestycydów, antybiotyków i nawozów sztucznych, które zanieczyszczają środowisko, niszczą populacje zapylaczy i zwiększają ryzyko pojawienia się antybiotykoodpornych patogenów.

W ramach tej strategii UE planuje do 2030 r. zwiększyć skalę rolnictwa ekologicznego do 25% wszystkich upraw, zmniejszyć ilość wszystkich używanych pestycydów chemicznych i nawozów sztucznych, aż o 50%. (Program "Farm to Fork"). Warto zatem już zacząć przyzwyczajać się do niedalekiej, nowej rzeczywistości.

Co zatem już można zrobić, aby się do tego przygotować? Odpowiedź jest prosta, zadbać o glebę w której rosną rośliny.

Od 15 lat polska firma Agrarius wyprzedzając teraźniejszość z powodzeniem wprowadza na rynek coraz to nowsze produkty, które doskonale sprawdzają się obecnie, ale także w nadchodzącej przyszłości. Są to nowoczesne, innowacyjne i unikalne produkty, które zapewniają bardzo wysoką skuteczność działania popartą wieloletnimi badaniami, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo dla upraw, ludzi i środowiska.

Wśród proponowanych przez Agrarius produktów znajdują się preparaty bakteryjne dopuszczone do stosowania również w uprawach ekologicznych (bi protect, bi azot, bi fosfor), oparte na pojedynczych szczepach bakterii glebowych, naturalnie występujących w glebie, które stanowią nieodzowny składnik naturalnej i nowoczesnej uprawy roślin. Ostatnie kilka lat pokazuje jak zmieniają się warunki uprawy roślin. Zmiany klimatu, stepowienie dużych obszarów szczególnie centralnej Polski, degradacja struktury gleby oraz zmniejszająca się ilość materii organicznej wprowadzanej do gleby, stosowanie świeżego (nieprzekompostowanego) obornika bydlęcego i pomiotu ptasiego, ogromna ilość ŚOR i sztucznych nawozów niekorzystnie wpływa na strukturę gleby. Przejawia się to nieprawidłowymi stosunkami powietrzno-wodnymi, brakiem struktury gruzełkowej, niezdolnością do zatrzymywania składników mineralnych, brakiem ich dostępności dla roślin, ze względu na uwstecznienie czy wypłukiwanie oraz zubożeniem życia biologicznego (brakiem pożytecznej mikroflory i nadmiernym rozwojem fitopatogenów).

Mikroorganizmy wydzielają do środowiska glebowego różnorodne enzymy, ale najważniejsze dla przemian zachodzących w środowisku uprawnym są te, które biorą udział w degradacji celulozy i innych składników komórek roślinnych oraz w przemianach azotu, fosforu czy siarki. Enzymy glebowe są naturalnymi mediatorami i katalizatorami wielu procesów glebowych.

Jest to m.in.:

 • rozkład uwalnianej do gleby podczas wegetacji roślin substancji organicznej;
 • reakcje powstawania i rozkładu próchnicy glebowej;
 • uwalnianie i udostępnianie roślinom substancji mineralnych;
 • detoksykacja ksenobiotyków;
 • nitryfikacja i denitryfikacja.

bi protect – preparat zawiera w swym składzie bakterię Bacillus subtilis, która bierze czynny udział w rozkładzie roślinnej materii organicznej. Wytwarza ona naturalne antybiotyki, a białka tych bakterii zwiększają wilgotność w obrębie systemu korzeniowego, pokrywa go dodatkowym śluzem oraz stabilizuje koloidy glebowe. Bakteria ta redukuje liczbę chorobotwórczych grzybów i bakterii w glebie przyczyniając się do polepszenia stanu fitosanitarnego w uprawach. Bacillus subtilis jest ponadto bakterią bardzo szybko się namnażającą, więc poprzez konkurencję o pokarm i miejsce w stosunku do innych, chorobotwórczych patogenów eliminuje je w naturalny sposób ze środowiska glebowego, nie zaburzając, a wręcz wspomagając rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych. Działanie preparatu zostało potwierdzone przez wieloletnie badania (UR w Krakowie, IUNG w Puławach, IOR-PIB Poznań) i obserwacje polowe.

bi azot – jedyny na rynku polskim preparat zawierający bakterię Bacillus azotofixans, bardzo aktywną zdolną do przemiany azotu atmosferycznego w łatwo dostępne dla roślin związki azotowe.

Wiadomo, że bakterie azotowe mogą wiązać nawet do 50 kg azotu na 1 ha powierzchni uprawnej.

bi fosfor – fosfor, podobnie jak azot, bierze udział we wszystkich procesach życiowych zachodzących w roślinie. Niestety udział w naszym kraju gleb o niskiej lub bardzo niskiej zawartości fosforu przyswajalnego wynosi aż 40 %. W związku z tym nieoceniona jest działalność bakterii rozpuszczających fosforany uwstecznione, czyli bakterii fosforowych. Dlatego też w ostatnich latach szczepy mikroorganizmów fosforowych uważa się za tzw. bionawóz. Bacillus megaterium, znajdująca się w preparacie bi fosfor, zastosowana wiosną na glebę poprawia jej zasobność w formy fosforu przyswajalne dla roślin. Stosowanie preparatu bi fosfor pozwala zyskać aż 20-40 kg fosforu w czystej formie na 1 hektar.

Zalety stosowania bakterii:

 • tworzą koloidy glebowe
 • korzystnie wpływają na poprawę wielkości i jakości plonu
 • ograniczają występowanie patogenów w glebie poprzez konkurencję o miejsce i pokarm
 • wiążą i mineralizują azot z powietrza atmosferycznego
 • udostępniają fosfor dla roślin ze złożonych i uwstecznionych form nawet w niższych temperaturach
 • współtworzą strukturę gruzełkową gleby
 • tworzą koloidy glebowe i śluz otoczkowy
 • wspierają wytwarzanie próchnicy przez rozkład materii organicznej
 • zapobiegają skutkom suszy
 • wspierają odporność roślin na choroby i stresy
 • uczestniczą w rozkładzie szkodliwych pozostałości po nawozach i ŚOR, w tym również fosforynów i fosfonianów.

Preparaty bakteryjne są dość tanim środkiem produkcji, a wymiernie wpływają na ilość i jakość plonu. W dzisiejszym rolnictwie ich stosowanie staje się konieczne.

Mówiąc o mikroorganizmach glebowych, warto wspomnieć o ich ogromnej roli w utrzymaniu prawidłowej struktury gleby i jej zdrowotności. Wspierają także rośliny uprawne i sadownicze, poprzez wydzielanie do gleby witamin, fitohormonów, aminokwasów, białek, kwasów organicznych, cukrów, witamin, związków aromatycznych oraz innych związków wtórnych, które wspomagają przyswajanie składników odżywczych, stymulują wzrost korzeni i plonowanie roślin, zapewniając wysoką jakość owoców.

Rośliny sadownicze rosnące w żyznej, bogatej w próchnicę i życie biologiczne glebie, cechują się wydajniejszym plonowaniem, lepszą odpornością na niekorzystne warunki środowiska, w tym również suszę, przymrozki i wahania temperatury. Tak zabezpieczona roślina jest mniej podatna na ataki typowych chorób oraz szkodników.

Stosowanie preparatów z serii bi pozwala:

 • ograniczyć ilość sztucznych nawozów azotowych
 • podnieść ilość przyswajalnego azotu w glebie
 • wzmocnić rośliny - ograniczyć ich podatność na choroby i stresowe warunki w czasie okresu wegetacji
 • uzyskać lepszą strukturę gleby
 • zwiększyć plonowanie roślin o 10-20%
 • wpływać na poprawę warunków uprawy i całego środowiska

Aby stworzyć mikroorganizmom optymalne warunki wzrostu i rozwoju warto zastosować na plantacjach sadowniczych preparat doglebowy Lignohumat Super. Jest on ultranowoczesnym koncentratem kwasów humusowych najnowszej generacji, posiadającym w swym składzie ponad 90% wysoce aktywnych, czystych kwasów humusowych. Kwasy humusowe wpływają na szybkie namnażanie się bakterii pożytecznych w glebie, stwarzają korzystne środowisko do funkcjonowanie korzeni roślin, zapobiegają wypłukiwaniu z gleby składników odżywczych, uczestniczą w rozkładzie materii organicznej, poprawiają strukturę gleby, kumulują wodę i składniki odżywcze udostępniając je roślinom. Kolejnym ważnym aspektem jest działanie oczyszczające na glebę , ponieważ kwasy huminowe zawarte w Lignohumat Super wiążą toksyny i szkodliwe substancje zapobiegając przedostawaniu się ich do roślin i owoców.

Zastosowanie w sadzie czy na plantacji sadowniczej opisanych wyżej preparatów zapewni naturalną regulację procesów glebotwórczych i strukturotwórczych zachodzących w glebie, gwarantując wysokie i doskonałe jakościowo plony, umożliwiając zmniejszenie potrzeby stosowania ŚOR i nawozów mineralnych.

Dr inż. Anna Ambroszczyk

Więcej na www.agrarius.eu

Produkty dostępne również na: https://activ.com.pl/pl/sklep/pl/szukaj?controller=search&s=agrarius oraz sklepach stacjonarnych Activ Sp. z o.o.

 

Powiązane artykuły