Pomoc krajowa, o którą mogą ubiegać się producenci rolni w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń - mogą ubiegać się w ramach…Czytaj więcej: Pomoc krajowa dla gospodarstw, w których wystąpiły szkody Dodaj komentarz

W okresie dojrzewania – przed zbiorami owoców należy kontynuować zabiegi ochrony. Przede wszystkim konieczne są kolejne opryskiwania przeciwko gorzkiej zgniliźnie wiśni, tym bardziej, że często padają intensywne deszcze, stwarzając warunki do infekcji owoców (niejednokrotnie też zmywają zastosowane wcześniej fungicydy). Wykorzystujemy jeden z…Czytaj więcej: Zalecenia dla producentów wiśni przed zbiorem 1 komentarz

Na rynku dostępny jest środek Tak Tak 100 EC wprowadzony w ramach handlu równoległego. Substancją czynną tego preparatu jest alfa–cypermetryna – 100 g w 1 litrze środka. Tak Tak 100 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników…Czytaj więcej: Insektycyd Tak Tak 100 EC Dodaj komentarz

Pod koniec kwietnia 2012 r. Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Projekt ustawy przygotowano ze względu na wdrożenie do polskiego prawa wymogów dyrektywy 2008/98/WE, stanowiącej podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. W związku z tym, że wdrożenie…Czytaj więcej: Co z opakowaniami po pestycydach? Dodaj komentarz

Na początku 2011 roku Syngenta ogłosiła swoją nową strategię i połączenie swoich działów - ochrony roślin (Crop Protection) oraz nasiennego (Seeds) w obecnie działającą, całkowicie zintegrowaną firmę, oferującą kompleksowe rozwiązania dla rolników. Proces integracji został w Polsce w pełni zakończony prawną fuzją dwóch firm. W wyniku fuzji, 29…Czytaj więcej: Połączenie Syngenta Seeds sp. z o.o. i Syngenta Crop Protection sp. z o.o. Dodaj komentarz

 W czerwcu 2012 roku ArystaLifescience podpisała globalny kontrakt na wyłączność z firmą Bayer Crop Science dotyczący praw licencyjnych do substancji aktywnej – fluoksastrobiny. Jest to najbardziej znacząca transakcja jakiej spółka dokonała w ostatnich latach. Posiadanie tej licencji nie tylko zasadniczo rozszerzy gamę oferowanych…Czytaj więcej: Fluoksastrobina przedmiotem umowy Dodaj komentarz

Motyle należące do rodziny zwójkówek wyrządzają w sadach owocowych bardzo duże straty. Należą do nich m.in.: owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka bukóweczka oraz wydłubka oczateczka. W celu zwalczania najgroźniejszej zwójkówki w sadach owocowych – owocówki jabłkóweczki w okresie wzrostu zawiązków wskazane…Czytaj więcej: Groźne zwójkówki w sadach Dodaj komentarz

W dniu 18 maja 2012 r. w ramach wzajemnego uznania został zarejestrowany środek owadobójczy – Affirm 095 SG. Substancją czynną tego preparatu jest benzoesan emamektyny –  (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)  – 9,5 g/kg (0,95%). Jest to środek owadobójczy w formie granul  rozpuszczalnych w wodzie, o działaniu…Czytaj więcej: Affirm 095 SG do zwalczania szkodników 2 komentarze

Gradobicia, jakie miały miejsce w okolicach Warki w niedzielę, spowodowały straty. Rolnicy, sadownicy muszą niezwłocznie zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szkody spowodowane w gospodarstwach przez działanie siły wyższej, np. wymarznięcia czy gradobicia. Rolnik ma 10 dni roboczych  na zgłoszenie kierownikowi biura…Czytaj więcej: 10 dni na zgłoszenie szkody gradobicia Dodaj komentarz

Sady zagrożone zarazą ogniową za 5-7 dni należy opryskać Huwa Sanem w dawco 3l/1000 l wody. Oczywiście należy prowadzić  wnikliwą i częstą lustrację sadów pod kątem stopnia zdrowotności! W niektórych, na szczęście nielicznych sadach pojawiła się zaraza ogniowa! Należy lustrować także pojedynczo rosnące rośliny Głogu, Jarzębiny, Irgi i Ognika.…Czytaj więcej: Zalecenia na czas wzrostu zawiązków po opadzie czerwcowym (cz. III) Dodaj komentarz

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection