Zielony Ład: Ograniczenie produkcji, wzrost importu i spadek dochodów producentów

Naukowcy na zlecenie Komisji Europejskiej zbadali skutki wdrożenia unijnych strategii – na rzecz bioróżnorodności i „od pola do stołu”, które są elementem Zielonego Ładu, uwzględniających unijne cele klimatyczne realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Do jakich wniosków doszli naukowcy?

Wprawdzie dzięki reformie, uda się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, o co walczy KE, jednak będzie to skutkowało znacznym ograniczeniem produkcji w UE, w przypadku zbóż o 30 %, nasion oleistych o 39 %, owoców o 36 % i warzyw o 15%.

Jednocześnie, mimo wyższych kosztów produkcji, spadną dochody producentów.

Ponadto ze względu na niższą produkcję w UE należy spodziewać się wzrostu importu. A to z kolei prowadzi do paradoksu, ponieważ gazy cieplarniane będą generowane przez kraje spoza Unii.

Celem polityki rolnej UE powiązanej z Europejskim Zielonym Ładem i strategią „od pola do stołu” jest ochrona środowiska i produkcja zdrowej żywności, przy jednoczesnym zapewnieniu rolnikom środków do życia. Jak pokazują wyniki badań naukowców, cel ten może być niemożliwy do zrealizowania…

Źródło: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121368

Powiązane artykuły

X