Komisja Europejska przekaże do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosek w sprawie braku wdrożenia dyrektywy 2001/18/WE w Polsce dotyczącej zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Musimy się liczyć z koniecznością wypłacania wysokich kar. UE dąży do wprowadzenia wspólnej metodologii oceny ryzyka i mechanizmów…Czytaj więcej: Polska oskarżona o niemonitorowanie GMO Dodaj komentarz

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa rozpoczęła działania kontrolne w ramach porozumienia pomiędzy PIORiN a ARiMR w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia kontroli wzajemnej zgodności (cross-compliance) dotyczących: - zdrowia roślin wynikających z ust. 9 pkt. B załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia…Czytaj więcej: Działania kontrolne pomiędzy PIORiN a ARiMR Dodaj komentarz

W dniu 19 czerwca 2012 r. zakończony został proces rozszerzania rejestracji środka grzybobójczego Amistar Opti 480 SC o nowe zastosowania w uprawie kalafiora i marchwi (decyzja MRiRW nr 130/2012d). Dotychczasowa rejestracja preparatu dotyczyła ochrony pomidora pod osłonami, cebuli, grochu oraz fasoli.  Obecnie Amistar Opti 480 SC jest…Czytaj więcej: Rozszerzony zakres działania fungicydu Amistar Opti 480 SC Dodaj komentarz

Organizatorem tego konkursu była Media Press, wydawca Dziennika Gazety Prawnej, we współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Zgłoszone do konkursu produkty były oceniane przez komisję pod względem: nowatorstwa rozwiązania, jakości produktu jak również osiągniętych korzyści wynikających z zastosowania produktu.… Czytaj więcej: Produkt CARYX 240 SL otrzymał tytuł "Innowacji Roku 2011" Dodaj komentarz

Żadna z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ostatnich dni, nie pozostanie bez pomocy – zapewnił dziś minister Marek Sawicki, który podczas swojego wystąpienia w Sejmie informował o aktualnej sytuacji w rolnictwie. Minister podkreślił konieczność dyskusji o przyszłości rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.…Czytaj więcej: Debata na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie Dodaj komentarz

W rejonie gdzie odnotowano zakażenie bakterią E. coli EHEC O104 należy zwrócić uwagę na nawadnianie użytków zielonych, w tym także ogrodniczych. Chodzi o zminimalizowanie zagrożenia zakażenia żywności wodą, w której obecne są bakterie. Funkcjonowanie osób zarażonych może stać się przyczyną rozprzestrzeniania się choroby. Coraz większą rolę odgrywa…Czytaj więcej: Niemcy przyglądają się wodzie Dodaj komentarz

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Przekazanie do tej pory na konta bankowe polskich rolników blisko 23,5 mld złotych wsparcia z PROW 2007-2013 stawia nas bezapelacyjnie na pozycji lidera UE. W Niemczech, które…Czytaj więcej: Wzrost wypłat z ARiMR Dodaj komentarz

Minister Sawicki oświadczył, że rolnicy z poszkodowanych terenów mogą skorzystać z różnych form pomocy, między innymi z dotacji podobnych do tych, które są proponowane powodzianom. Minister mówił, że dla tych obszarów chcemy rozszerzyć, i takie działania ministerstwo rolnictwa już rozpoczęło, możliwości wykorzystania środków z Programu Rozwoju…Czytaj więcej: Odszkodowania poprzymrozkowe Dodaj komentarz

Już tylko kilka dni zostało na składanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 rok. Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk przypomniał dziś, że wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym powinien zostać złożony do 16 maja br. „Jeśli wniosek złożony zostanie po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca, to za każdy dzień…Czytaj więcej: Do 16 maja po dopłaty bezpośrednie Dodaj komentarz

Nasz minister rolnictwa mówił niedawno, że ceny żywności w nadchodzącym sezonie nie spadną znacząco. Niemieccy analitycy twierdzą jednak, że mogą one nawet wzrosnąć, mimo że nastrój wśród konsumentów i detalistów jest obecnie dobry. Około połowa sprzedawców odnotowała poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Rentowność ich…Czytaj więcej: Ceny żywności wzrosną Dodaj komentarz

 

czysty owoc370

Ostatnie ogłoszenia