W ślad za komunikatem na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa informuje o przysługujących producentom rolnym dopłatach ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i/lub zwierząt gospodarskich. Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach…Czytaj więcej: KRUS: Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt Dodaj komentarz

Dotychczas wszystkie sprawy związane z przyznaniem wsparcia w ramach poddziałania "Premie dla młodych rolników" finansowane z PROW 2014 - 2020, były obsługiwane w biurach powiatowych ARiMR. Od 18 stycznia br. to się zmieni i takimi sprawami będą zajmowały się oddziały regionalne ARiMR. Szanowni Państwo Beneficjenci "Premii dla młodych…Czytaj więcej: Premie dla młodych rolników będą rozpatrywane w oddziałach regionalnych ARiMR Dodaj komentarz

W tym sezonie Polska otrzymała ledwie 90 tys. ton limitu na tzw. " wycofywanie" owoców z rynku w związku ze stratami wynikającymi z rosyjskiego embarga. Rok temu było to około 300 tys. ton. Dzisiejsze ceny sprzedaży jabłek to niewiele ponad 50 % cen ubiegłorocznych. Główną przyczyną jest stosunkowo mały eksport zarówno na…Czytaj więcej: Mirosław Maliszewski: Bez wycofania owoców z rynku, cena nie wzrośnie 3 komentarze

NOTOWANIA CEN W DNIACH: 26.12.2016 - 05.01.2017.  (Żródło: MRiRW)Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczychi chłodniach, u wybranych producentów, na wybranych rynkach hurtowych oraz targowiskach. Czytaj więcej: Ceny owoców 26.12-05.01.2017r. - 1.tydzień Dodaj komentarz

ARiMR przypomina, że w ciągu miesiąca od wypłacenia drugiej raty pożyczki na sfinansowanie należności publicznoprawnych pożyczkobiorca musi udokumentować spłatę nieuregulowanych należności w wysokości środków wypłaconych w ramach tej raty pożyczki. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w…Czytaj więcej: Czas rozliczyć II ratę pożyczki na sfinansowanie należności publicznoprawnych Dodaj komentarz

Z komunikatu ARiMR dowiadujemy się, że trzecim bankiem, który podpisał aneks umożliwiający uruchomienie nowej linii kredytów preferencyjnych ZC jest Bank BPS S.A. Wcześniej aneksy takie podpisały BGŻ BNP Paribas S.A. i SGB Bank S.A. Nowa linia kredytowa ZC przeznaczona jest na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, podjętych w…Czytaj więcej: Trzy banki udzielają kredytu na spłatę ZC Dodaj komentarz

Na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła już w życie, uległa podwyższeniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę, kwota warunkująca możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia danej osoby powszechnym ubezpieczeniem…Czytaj więcej: Korzystne zmiany dla ubezpieczonych w KRUS Dodaj komentarz

NOTOWANIA CEN W DNIACH: 19 -25.12.2016 r. (Żródło: MRiRW)Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczychi chłodniach, u wybranych producentów, na wybranych rynkach hurtowych oraz targowiskach. Czytaj więcej: Ceny owoców i warzyw: 19 - 25.12.2016 r. Dodaj komentarz

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Związku Sadowników RP Mirosława Maliszewskiego z dnia 11 grudnia 2016 r. dotyczącą konieczności odprowadzania podatku VAT za bezpłatną dystrybucję niektórych owoców i warzyw informuje, iż zapłata podatku nie ulega negocjacjom, ponieważ sadownicy…Czytaj więcej: VAT za wycofanie owoców z rynku bez zmian 1 komentarz

„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” Refundacji części (do 80%) kosztów kwalifikowalnych operacji Wnioski od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej…Czytaj więcej: Pomoc klęskowa – wnioski od 27 grudnia Dodaj komentarz

 

czysty owoc370

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection