Nawożenie dolistne grusz Początek sezonu zaczynamy nawozem zawierającym miedź. Następnie w fazie mysiego ucha – 3–5 kg/ha mocznika, na zielony pąk – cynk, różowy pąk – kilkakrotnie mocznik, bor, magnez (siarczan magnezu – 5 kg). W kwitnienie zmniejszamy dawkę mocznika, gdyż kwiaty są bardzo wrażliwe na ten nawóz,…Czytaj więcej: Nawożenie dolistne grusz i jabłoni na początku sezonu Dodaj komentarz

Potas Potas jest ważnym składnikiem, którego nie powinno brakować w trakcie sezonu wegetacyjnego, wpływa bowiem na wiele ważnych procesów, między innymi na fotosyntezę. W przypadku jego niedoboru pojawiają się problemy ze wzrostem. Pierwiastek ten decyduje o jakości pąków kwiatowych w następnym sezonie. W przypadku deficytu owcoe są mniejsze i…Czytaj więcej: Zarys nawożenia przed sezonem wegetacyjnym Dodaj komentarz

Najważniejszym celem produkcji roślinnej, w tym sadowniczej i warzywniczej,  jest bez wątpienia uzyskanie odpowiedniego plonu o pożądanej jakości konsumpcyjnej, przechowalniczej  lub przetwórczej.  Spośród wielu czynników decydujących o powodzeniu w uprawie roślin, gleba, a w zasadzie jej właściwości fizyczne, chemiczne oraz…Czytaj więcej: Czynniki kształtujące żyzność gleb Dodaj komentarz

Po konferencji „Grunt to bezpieczeństwo” odbyło się trzecie podsumowujące spotkanie Forum Doradców Sadowniczych Bayer CropScience. Mirosław Korzeniowski z firmy organizującej zaprezentował wyniki doświadczeń dotyczących skuteczności zwalczania parcha jabłoni w przypadku zaistnienia odporności na strobiluryny w sadach. Przeprowadzone…Czytaj więcej: Forum Doradców – podsumowanie sezonu 2011 Dodaj komentarz

Wielkość owoców i wybarwienie są nieznacznie lepsze w sadzie tradycyjnie prowadzonym niż w ciętym mechanicznie, natomiast ich jakość jest porównywalna. W przypadku odmiany ‘Breaburn’ wielkość owoców w poszczególnych przedziałach po cięciu na różowy pąk była nieco większa niż gdy cięto je na przełomie maja i czerwca. Podsumowując, można…Czytaj więcej: Cięcie mechaniczne drzew owocowych – dokończenie Dodaj komentarz

Biostymulatory to preparaty, których wpływ na rośliny nie ma charakteru odżywczego, a ich stosowanie nie usuwa ani nie obniża natężenia czynnika stresowego, czyli nie zmieniają środowiska. Oddziaływanie biostymulatorów na rośliny sprowadza się do podwyższenia poziomu naturalnie występującej u roślin odporności na dany czynnik stresowy, a w…Czytaj więcej: Biostymulatory – nowe spojrzenie Dodaj komentarz

Całkowita miąższość korony w przypadku odmian drobnoowcowych przy cięciu mechanicznym nie powinna przekraczać 40 cm u góry i 60 cm u dołu drzewa, w przypadku odmian wielkoowocowych odpowiednio: 60 cm i 80 cm. Wysokość drzew wynosi zazwyczaj 2,7–3,5 m (2,3–3 m wysokość korony). Wysokość drzew w Holandii równa jest szerokości…Czytaj więcej: Mechaniczne cięcie drzew owocowych, cz. II Dodaj komentarz

Początkowo cięcie mechaniczne wykonywano wyłącznie zimą, co nie było korzystne dla owocowania drzew. W latach 90. opracowano system na tyle, że można go było ponownie wdrażać do sadownictwa. Cięcie mechaniczne daje w efekcie tzw. ścianę owoców, wysmukły szpaler o wysokości do 3,5 m, o miąższości korony do 80 cm na dole i 60 cm na górze. Cięcie…Czytaj więcej: Cięcie mechaniczne sadów, cz. I Dodaj komentarz

W styczniu odbyły się w Warszawie dwie najważniejsze imprezy targowe branży ogrodniczej. 10-11 stycznia były to Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, a 13-14 Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej. Obydwa wydarzenia mają już swoją kilkuletnią tradycję i cieszą się zasłużoną renomą  wśród producentów owoców oraz dystrybutorów środków…Czytaj więcej: Nowości z targów ogrodniczych Dodaj komentarz

10 i 11 stycznia w Warszawie, w Centrum EXPO XXI odbędą się kolejne Targi Sadownictwa i Warzywnictwa. Podczas imprezy zostanie zaprezentowana bogata oferta handlowa firm produkujących i dystrybuujących środki ochrony roślin, nawozy, nasiona, materiał szkółkarski, maszyny oraz narzędzia i akcesoria ogrodnicze. Swoją ofertę będą prezentowali także…Czytaj więcej: Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2012 Dodaj komentarz

Projekt strony www Sitte.pl Lublin