kampaniajagodowePolska zajmuje czołowe miejsce w Europie w produkcji owoców, które są doskonałej jakości, mają niepowtarzalne walory smakowe i wartości odżywcze. Warto podkreślić, iż od ponad 40 lat uprawa roślin jagodowych odgrywa w naszym kraju bardzo ważną rolę, bowiem  średnia roczna  produkcja kształtuje się na poziomie około 500 tys. ton, co stanowi 15% produkcji wszystkich owoców. Towarową produkcją owoców jagodowych zajmuje się co najmniej 300 tysięcy polskich gospodarstw, które spełniają wszelkie standardy dotyczące bezpiecznej produkcji oraz przechowalnictwa.

W krajach Unii Europejskiej Polska jest od kilku lat największym producentem malin i porzeczki czarnej, oraz znaczącym w produkcji truskawek i borówki wysokiej, o powierzchni plantacji 125 tys. hektarów (31% upraw sadowniczych). Łącznie w 5 ostatnich latach wyeksportowano około 225 tys. ton świeżych owoców jagodowych o wartości  240 mln euro – podkreśla Mirosław Maliszewski Prezes Związku Sadowników RP.  Powyższe dane skłoniły cztery organizacje: Związek Sadowników RP, Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej, Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki, oraz Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek do podjęcia współpracy w zakresie promocji owoców jagodowych najpierw na rynku polskim, a docelowo na rynku europejskim.

Kampania o wymownym tytule „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” będąca elementem programu informacyjno – promocyjnego ubiegała się o dofinansowanie ze środków UE i budżetu krajowego, w ramach mechanizmu WPR administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. W ostatnich dniach program uzyskał akceptacje Komisji Europejskiej  i do 28 stycznia 2015r. zostanie podpisana umowa na jego realizację.

kampaniajagodowekonfPoprzez realizację zaplanowanych działań kampanii w Polsce, Austrii, Szwecji, Finlandii oraz Czechach chcemy zbudować pozytywną postawę konsumenta wobec promowanych produktów takich jak: borówka wysoka, truskawka, malina i porzeczka czarna, a tym samym spowodować wzrost ich spożycia – podkreśla Mirosław Maliszewski. Nasze owoce są znakomitej jakości,  mają niepowtarzalny smak oraz wartości odżywcze. Śmiało mogą konkurować na rynku europejskim jak i światowym.  Już dziś są bardzo dobrze postrzegane przez konsumentów, m.in. dlatego 80 % krajowej produkcji borówki wysokiej jest eksportowane – dodaje.

Działania podejmowane w ramach unijnej kampanii w latach 2015-2017  będą kierowane głównie do:
• kobiet prowadzących gospodarstwa domowe
• dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych
• lekarzy i dietetyków
• przedstawicieli firm dystrybucyjnych oraz sieci handlowych. 

Szacowana wartość budżetu programu do wykorzystania na trzy lata wynosi 4 mln Euro netto. W ramach tej kwoty organizatorzy kampanii dotrą do wybranych grup odbiorców poprzez:
-  Kampanię w prasie konsumenckiej, która będzie polegała na reklamie w znanych czasopismach kobiecych i kulinarnych o zasięgu ogólnokrajowym. Ma ona na celu zachęcenie konsumentów do poznania walorów odżywczych owoców jagodowych i ich przetworów, a tym samym do częstszego  i regularnego ich spożywania;
- Kampania w prasie branżowej będzie polegała na zaprezentowaniu potencjału produkcyjnego owoców jagodowych, a także zachęcenie potencjalnych partnerów biznesowych do podjęcia współpracy w zakresie sprzedaży krajowej oraz eksportu;
- Kampania internetowa będzie polegała na: stworzeniu strony internetowej poświęconej kampanii, która ma na celu wykreowania owoców jagodowych i ich przetworów jako smacznej i zdrowej przekąski dostępnej przez cały rok także w formie przetworzonej; zamieszczeniu cykl artykułów sponsorowanych w portalach, umieszczeniu strony wysoko w organicznych (naturalnych) wyszukiwaniach dla danej frazy lub słowa kluczowego. Pełna optymalizacja wszystkich stron (tzw. „On page”) wraz z działaniami zewnętrznymi (tzw. „Off page”) powodują naturalny wysoki wynik w wyszukiwarkach internetowych.
- Kampania reklamowa ma na celu wykreowanie i utrwalenie wizerunku owoców jagodowych i ich przetworów jako smacznych, zdrowych i wartościowych. Będzie ona realizowana poprzez umieszczenie bilbordów w centrach miast lub reklam na środkach komunikacji miejskiej.

 Głównym celem prowadzenia wyżej wymienionych działań jest zachęcenie konsumentów z państw docelowych do częstszego spożywania promowanych produktów z uwagi na ich walory smakowe, odżywcze i jakość. A tym samym wzbudzenie popytu na rynku i  nakłonienie  dystrybutorów do wzbogacenia oferty handlowej  o promowany produkt. 

 

Powiązane artykuły

X