Blog

Jednym z podstawowych powodów niskich plonów owoców są zawirusowane drzewa, krzewy i sadzonki truskawki. U zawirusowanych roślin sadowniczych plony są niższe o 40 - 60% i gorsza też jest jakość owoców. Przy takiej obniżce plonu z reguły nieopłacalna jest produkcja owoców. Warto podkreślić, że straty z tego powodu nie można zniwelować przez bardzo…Czytaj więcej: Nie zakładać towarowych sadów i plantacji z zawirusowanych drzewek i sadzonek Dodaj komentarz

W mojej informacji z dnia 28 sierpnia br. :”Dlaczego spadają ceny skupu jabłek przemysłowych” odniosłem się krytycznie do spadku cen skupu jabłek. Przy aktualnej sytuacji na rynku jabłek i jabłkowego soku zagęszczonego nie było ekonomicznych podstaw do obniżenia cen z 0,50 do 0,30 zł/kg.           Po dwóch…Czytaj więcej: Ceny skupu jabłek przemysłowych znowu wzrastają Dodaj komentarz

Zbliża się sezon zakładania sadów i plantacji krzewów jagodowych. W tym roku zróżnicowana  sytuacja rynkowa bardzo utrudnia podjęcie właściwej decyzji o  zakładaniu nowego sadu czy plantacji. Na trudność podjęcia decyzji mają wpływ duże różnice cen między latam i  w  czasie skupu owoców. Najlepszym tego przykładem były porzeczki…Czytaj więcej: Trudne decyzje przed producentami owoców Dodaj komentarz

Od połowy sierpnia ciągle spadają ceny skupu jabłek przemysłowych. W połowie miesiąca ceny skupu loco zakład wahały sie od 0,44 do 0,50 zł/kg, tydzień póżniej od 0,40 do 0,45, a po 27 sierpnia od 0,30 do 0,35 zł/kg. Zastanawiam się, jakie są powody do tak dużej obniżki cen w krótkim czasie. Czy dlatego że wyższe będą zbiory jabłek? Pragnę…Czytaj więcej: Dlaczego spadają ceny skupu jabłek przemysłowych? Dodaj komentarz

 Ta duża liczba małych gospodarstw różni się nie tylko wielkością powierzchni, ale także sposobami produkcji i sprzedaży różnych gatunków owoców. W wielu z nich koszty uprawy są niższe, a owoce tańsze. Co najmniej 80% owoców deserowych trafia na targowiska i do małych sklepów osiedlowych, a wszystkie owoce przemysłowe do zakładów przetwórstwa…Czytaj więcej: Dlaczego małe gospodarstwa muszą pozostać? Dodaj komentarz

 Jedną z ważniejszych tendencji w światowym sadownictwie jest wzrost powierzchni upraw sadowniczych w gospodarstwie związany ze wzrostem kosztów pracy i koniecznością mechanizacji (łatwiejsza i tańsza produkcja).    W naszym kraju bardzo różna jest powierzchnia upraw sadowniczych w gospodarstwach, waha się od 0,10 hektara do…Czytaj więcej: Różnorodność gospodarstw sadowniczych Dodaj komentarz

 Prognozy Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych od przeszło 20 lat prezentuję w kraju i zagranicą. Prognozy opracowuję w oparciu o informacje uzyskane od członków Towarzystwa oraz o osobistą ocenę przeprowadzona bezpośrednio w sadach i plantacjach. Ocenę przewidzianych zbiorów owoców przeprowadza się kilka razy w roku. Pierwszy pomiar tuż po…Czytaj więcej: Zmiany w prognozowaniu zbiorów owoców Dodaj komentarz

  A jak może, a raczej powinno być, w naszym kraju w najbliższej przyszłości? Nie ulega wątpliwości, że potrzebne są supermarkety, zwłaszcza dla większych gospodarstw sadowniczych. Aby nie obniżać dochodowości gospodarstw udział w sprzedaży owoców nie powinien przekroczyć 50%. Udział w zbytu owoców  na targowiskach i w małych…Czytaj więcej: Gdzie sprzedawać owoce? Dodaj komentarz

 Po drugiej wojnie światowej na całym świecie zaszły zasadnicze zmiany w dystrybucji i sprzedaży owoców. Dominację targowisk i małych sklepów zmniejszały rozwijające się duże sieci, hiper- i supermarkety. Obecnie w wielu krajach, w tym europejskich, ich udział w sprzedaży owoców produkcji krajowej dochodzi do 80%, a więc widoczna jest…Czytaj więcej: Różnorodność w dystrybucji i sprzedaży owoców Dodaj komentarz

Nie. Nie będzie to kontynuacja bestselleru polskiej pisarki. Nie podejrzewam sadowników-mężczyzn, aby czytali książki dla kobiet, ale może choć raz sennym okiem w niedzielny wieczór spojrzeli na ekranizację „Domu nad rozlewiskiem”.… Czytaj więcej: Rozlewisko przy domu Dodaj komentarz

Projekt strony www Sitte.pl Lublin