ossa14amacW trakcie drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych w Ossie uwagę  poświęcono m.in. chorobom przechowalniczym owoców oraz środkom ochrony roślin, które można stosować do walki z patogenami. Jak podkreślała dr Hanna Bryk, obserwuje się rosnące zagrozenie ze strony grzyba Nectria galligena oraz Fusarium avenaceum, które powodują gnicie jabłek. Pierwszy patogen wnika do kwiatów jabłoni, może powodować zgniliznę przykielichową lub ujawniać się dopiero w przechowalni (plamy gnilne wokół zagłębienia przykielichowego oraz w innych częściach owocu). Drugi grzyb powoduje rozwój zgnilizny od gniazda nasiennego, często zjawisko jest obserwowane dopiero w trakcie przechowywania. 

Dr Alicja Maciesiak omówiła zagrożenie ze strony mszyc oraz możliwości ich zwalczania. Trudności w zwalczaniu mszyc mogą wynika z ubytku w programie ochrony dozwolonych środków – 10 lat temu sadownicy mieli do dyspozycji 43 preparaty, obecnie jest ich 14. W niektórych sadach obserwuje się odporność mszyc w stosunku do niektórych preparatów. W doświadczeniach przeprowadzonych przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wykazano słabszą skuteczność np. Calypso i Mospilan w walce z mszycą jabłoniową i jabłoniowo-babkową w niektórych sadach. W badanych gospodarstwach wciąż pozostawał skuteczny Pirimor. W drugiej części ubiegłego sezonu wegetacyjnego dużym problemem w wielu sadach była bawełnica korówka, która często zasiedlała zranienia na gałęziach spowodowane przez gradobicia. W doświadczeniach nad tym szkodnikiem dowiedziono, że jeden zabieg nie jest wystarczający do pozbycia się bawełnicy – konieczne jest jego powtórzenie.

ossa14a12minOdwiedzając część wystawienniczą, na stoisku firmy Ekoplon sadownicy mogli się dowiedzieć o nowym nawozie krystalicznym, jaki wprowadza na rynek ta firma. Jest to Maximus extra ZnBMg, który zawiera cynk w formule pozwalającej na bardzo szybkie pobieranie i efektywny transport w roślinie. Jak informowali pracownicy firmy szybkość pobierania i transportu cynku w tym nawozie jest wielokrotnie większa niż tego składnika pochodzącego z soli czy chelatów. Ma to szczególne znaczenie w stosowaniu nawozu po zbiorach owoców, gdy tworzone są zapasy składników pokarmowych  na kolejny sezon wegetacyjny. Zawarty w nawozie magnez poprawia transport asymilatów, co jest istotne w okresie przygotowania drzew do spoczynku zimowego. Bor natomiast ma znaczenie dla właściwego kwitnienia drzew i zawiązania owoców. Dalego Maximus extra ZnBMg zalecany jest do stosowania nie tylko na koniec sezonu, ale także w okresie rozpoczęcia wegetacji wiosną. Dodatkowe zalety nawozu to bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie, a także zakwaszanie cieczy roboczej, co poprawia pobieranie boru przez liście. Nawóz zawiera także ważne mikroelementy – Mn, Cu, Fe, Mo. 

Powiązane artykuły